Bernhard Indrenius

Bernhard Indrenius

Bernhard Indreniukselta

Päivämäärä: 
29.4.1864
Viipurissa 29.4.1864   Sub secreto [salainen]   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Valtiovarainhoitaja    Sen johdosta, että Herra Senaattori ja Valtiovarainhoitaja on eilen tänne saapuneessa kunnianarvoisassa kirjeessään tämän kuun 22. päivältä tiedustellut, onko täkäläisessä lääninrahastossa ja kruununmakasiineissa viime aikoina järjestetty ylimääräisiä tarkastuksia, minulla on kunnia ilmoittaa, että saatuani 15. toukokuuta 1861 annetulla julkisten rahastojen ajoittaisia ylimääräisiä tarkastuksia koskevalla keisarillisella reskriptillä Armollisen käskyn panna keisarillisen senaatin...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Bernhard Indreniukselta

Päivämäärä: 
1.10.1864
Viipurissa 1.10.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Valtiovarainpäällikkö.    Herra Senaattorin ja Valtiovarainpäällikön viime kuun 29. päivän kirjeen johdosta minulla on kunnia ilmoittaa, että olen samalla kannalla kuin Herra Senaattori suvaitsee ilmoittaa olevansa, että nimittäin Rokkalan talonpoikien niskoittelu johtuu ensi sijassa tietämättömyydestä ja siitä epäluuloisuudesta, jonka monivuotinen mutkikas tilanne on heidän keskuudessaan herättänyt. Myöhemmin tätä ovat käyttäneet hyväksi pahantahtoiset tai omaa etuaan tavoittelevat neuvonantajat, jotka ovat itsekkäissä tarkoi...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Bernhard Indreniukselta, sähke 22.11.1865

Päivämäärä: 
22.11.1865
Helsinki. Senaattori Snellman.   Linnoituslaitoksen on näinä päivinä maksettava Suomen kruunulle Uuraan luona olevan Ravansaaren lunastushintana 9 200 markkaa ja luotseille tämän vuoden korvauksina noin 420 markkaa. Linnoituskomennuskunnan päällikkö ilmoittaa, että hänellä on käytettävissään vain Venäjän seteleitä, ei mitään muuta valuuttaa, ja että hän on saanut käskyn maksaa 2 300 ruplaa ja korvauksina noin 105 ruplaa venäläisenä setelirahana. Koska tämä linnakekauppa ratkaistiin korkeimmassa paikassa jo muutamia kuukausia sitten, pyydetään sähkeitse tietoa, voidaanko mainitut summat nyt ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Bernhard Indreniukselta

Päivämäärä: 
21.10.1867
Kreivi Adlerberg pyytää Herra Senaattori J. V. Snellmania saapumaan kiireimmiten Pietariin, mistä Hänen Ylhäisyytensä alamaisesti ilmoittaa Hänen Majesteetilleen Keisarille. Indrenius   Lauantaina klo 9 ip. Senaattori, paroni v. Born on saanut samanlaisen kutsun.    
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Bernhard Indreniukselta

Päivämäärä: 
21.10.1867
Kenraaliadjutantti Krabbelle esittämäni pyynnön johdosta sain häneltä muutama tunti sitten sähkeen, jossa hän ilmoittaa, että potkurilla varustettu kuljetusalus on jo luovutettu paroni Stjernvall-Walleenin käyttöön ja että tarvittaessa avuksi saadaan toinen höyrylaiva. Meriministeriö vaatii Suomen kruunulta maksua ainoastaan polttoaineesta, luullakseni myös öljystä. Kunnioittavasti B. Indrenius   Sunnuntaiaamuna.    
Kirjeenvaihto: 

Bernhard Indreniukselta

Päivämäärä: 
21.10.1867
Jalosukuinen Herra Senaattori ja Ritari.   Herra Senaattorin esittämistä syistä kreivi Adlerberg on suostunut siihen, että Herra Senaattori lähtee täältä vasta torstaina, ja toivoo Herra Senaattorin tuovan mukanaan Pietariin tiedon avustustoimista, jotka on jo suoritettu ja joita vielä on tehtävä ym. Jalosukuisen Herra Senaattorin ja Ritarin nöyrin palvelija B. Indrenius Maanantaina    
Kirjeenvaihto: