Bernhard Indreniukselta

Tietoka dokumentista

Tietoa
1.10.1864
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Viipurissa 1.10.1864

 

Suuresti kunnioitettu

Herra Senaattori ja Valtiovarainpäällikkö. 

 

Herra Senaattorin ja Valtiovarainpäällikön viime kuun 29. päivän kirjeen johdosta minulla on kunnia ilmoittaa, että olen samalla kannalla kuin Herra Senaattori suvaitsee ilmoittaa olevansa, että nimittäin Rokkalan talonpoikien niskoittelu johtuu ensi sijassa tietämättömyydestä ja siitä epäluuloisuudesta, jonka monivuotinen mutkikas tilanne on heidän keskuudessaan herättänyt. Myöhemmin tätä ovat käyttäneet hyväksi pahantahtoiset tai omaa etuaan tavoittelevat neuvonantajat, jotka ovat itsekkäissä tarkoituksissa lietsoneet talonpoikien vastustushenkeä. Kumpaakin seikkaa voidaan vain valittaa, ja tämä tilanne osoittaa, että lahjoitusmaatalonpoikien asemaan on yleensäkin syytä kiinnittää mitä tarkimmin huomiota, jotta heille voitaisiin valmistella tulevaisuutta, jossa he ovat vapaita kaikesta mielivallasta.

Mitä tulee Herra Senaattorin esittämään ehdotukseen, että niitä Rokkalan talonpoikia, jotka eivät pysty kerralla maksamaan tilojensa lunastussummaa kolmen viime vuoden osalta, voitaisiin neuvoa anomaan helpotusta armahdusteitse sellaiseen menettelyyn pyrkien, että lunastusaikaa pidennettäisiin ja he saisivat maksaa vain yhden vuoden erän kerrallaan, voin todeta omasta puolestani ainoastaan sen, että 42 pientilallisen keisarilliselle senaatille esittämästä valituksesta jo annettu päätös sekä 16 muusta valituksesta vielä annettava tuomio olisi pantava täytäntöön, ei kuitenkaan kaikkia samalla kertaa, vaan vähitellen, ja että siinä yhteydessä voitaisiin neuvoa sellaista talonpoikaa, joka ei kykene kerralla maksamaan kolmen vuoden lunastussummaa, lähettämään keisarilliselle senaatille mainitun kaltainen armahdusanomus.

Niiden seikkojen lisäksi, jotka esitin perusteluiksi alamaisessa anomuksessani 19. syyskuuta, pidän jokaista poikkeamista lainmukaisesta menettelystä esillä olevassa Rokkalan asiassa hyvin vahingollisena, koska luultavasti piankin edessä on samanlaisen tehtävän hoitaminen Viipurin läänin muiden lahjoitusmailla sijaitsevien pientilojen osalta. Monet niillä asuvat rahvaan ihmiset odottavat jännittyneinä Rokkalan talonpoikien valitusten ratkaisua.

Haluan samalla uudistaa nöyrimmän pyyntöni, että kysymys ratkaistaisiin lopullisesti mahdollisimman pian; toivottavaa olisi myös, että tänne voitaisiin varsin pian odottaa oikeusosaston päätöstä vielä ratkaisemattomista valituksista, koska ratkaisun viivästyminen on antanut aihetta erinäisiin tulkintoihin, jotka vain johtavat harhaan herkkäuskoista rahvasta.

Erinomaisinta kunnioitustani vakuuttaen minulla on kunnia edelleenkin olla

suuresti kunnioitetun Herra Senaattorin ja Valtiovarainpäällikön

nöyrin palvelija

B. Indrenius

 

 

Vertailu