Bernhard Indreniukselta, sähke 22.11.1865

Tietoka dokumentista

Tietoa
22.11.1865
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Helsinki.

Senaattori Snellman.

 

Linnoituslaitoksen on näinä päivinä maksettava Suomen kruunulle Uuraan luona olevan Ravansaaren lunastushintana 9 200 markkaa ja luotseille tämän vuoden korvauksina noin 420 markkaa. Linnoituskomennuskunnan päällikkö ilmoittaa, että hänellä on käytettävissään vain Venäjän seteleitä, ei mitään muuta valuuttaa, ja että hän on saanut käskyn maksaa 2 300 ruplaa ja korvauksina noin 105 ruplaa venäläisenä setelirahana. Koska tämä linnakekauppa ratkaistiin korkeimmassa paikassa jo muutamia kuukausia sitten, pyydetään sähkeitse tietoa, voidaanko mainitut summat nyt maksaa lääninkassaan Venäjän seteleinä tai ala-arvoisena venäläisenä vaihtorahana.

Indrenius

 

 

Vertailu