Dokumentit

Valtiovarain- ja suostuntavaliokunnan mietintö leimapaperimaksun uudelleen järjestämisestä Suomessa, lausunnot valtiopäivillä 6.3.1867

6.3.1867
Herra Snellman, J. V.: Pyydän saada ilmoittaa, että kyseisen momentin sanamuoto, nimittäin että virastojen ja viranomaisten tulee käyttää leimapaperia tai karttaleimapaperia, on täysin tarkoituksellinen, sillä ei ole katsottu sopivaksi säätää, että virastot ja viranomaiset saisivat käyttää...

Tullinhoitajan viran täyttö Viipurissa, lausunto senaatin talousosastossa 12.3.1867 (esimerkki aluehallinnon virkanimityksistä)

12.3.1867
Senaattori Snellman lausui seuraavaa: Koska kamreeri Avellan, vaikka hän myöhemmin on armollisesti saanut oikeuden, sen estämättä, että hänen hallussaan pitämään kamreerin virkaan liittyy kuudennen luokan arvo, hakea ja ansionsa mukaan tulla nimitetyksi alempiarvoisiin virkoihin, ei hän kuitenkaan...

Samuel Henrik Antellille

16.3.1867
H:gissä 16.3.1867   Kunnioitettu Veli.    Ystävällinen kirjeesi 13. päivältä saapui eilen. Valtiovaraintoimituskunta maksaa matkakustannukset laskun mukaan täkäläisen lääninkonttorin kautta. Ennakkojärjestely ilman laskua ei nyt käy päinsä. Toimituskunta ei tietenkään hallitse keisarillisen...

Valtiopäiväesitys masuunien ja kankirautatehtaiden vapauttamisesta kymmenyksistä ja vasaraverosta, lausunto senaatin täysistunnossa 18.3.1867

18.3.1867
…siihen senaattori Snellman ilmoitti, että senaattori, joka oli keisarillisen senaatin kyseisessä istunnossa osallistunut asian käsittelyyn, kun esillä oli kysymys valtiopäiville laadittavasta esityksestä Suomen masuunien ja kankirautatehtaiden vapauttamiseksi kymmenys- ja vasaraveron...

Lakivaliokunnan mietintö naimakaaresta ja osituksen muutoksesta, lausunto valtiopäivillä 19.3.1867

19.3.1867
Herra Snellman: Pyydän nöyrimmin saada esittää varauksen tätä päätöstä vastaan, koska ritaristo ja aateli ovat mielestäni tehneet ratkaisunsa kysymyksessä satunnaisesta eivätkä periaatteellisesta näkökulmasta. Onko pappi uskonnonopettaja vai lain ja oikeuden vartija? Katson hänen olevan ensiksi...

Valtiovarain- ja suostuntavaliokunnan mietintö Viipurin ja Mikkelin läänien lahjoitustilojen lunastamisesta, lausunnot valtiopäivillä 22.3.1867

22.3.1867
Herra Snellman: Pyydän nöyrimmin, ennen kuin lausun muutaman sanan kyseisestä momentista, saada esittää muutamia tietoja, joiden oikea paikka ehkä olisi asiasta käyty aikaisempi keskustelu, mutta joita olin estynyt esittämästä, koska minun oli mahdotonta olla läsnä tuona päivänä, jolloin säädyssä...

Riihimäen–Pietarin radan kustannuslaskelmat, lausunto senaatin talousosastossa 23.3.1867

23.3.1867
Tämän allekirjoittamisen jälkeen Senaattori Snellman luki ääneen näin kuuluvan asiaa koskevan mietinnön: 1. ”Ottaen huomioon sen tietämyksen, joka keisarillisella senaatilla on valtion varoista ja tarpeista, ei ole tarpeen todistaa, ettei voi olla olemassa mitenkään varmaa, että ehdotetun rautatien...

Herra Linderin anomus maaveron poistamiseksi, lausunnot valtiopäivillä 2.4.1867

2.4.1867
Herra Snellman: Ei suinkaan ole mitenkään varma asia, että maakoron maksaminen kruunulle olisi paras kaikista veroista, mutta uskoisin, että ne herrat, jotka ovat puhuneet siihen suuntaan, että maaveron sopimattomuus olisi koko maailman tunnustama asia, ovat sanoneet enemmän kuin pitäisi. Sillä...

Vapaaherra Wreden anomus kihlakunnanoikeuden uudelleen järjestämiseksi, lausunto valtiopäivillä 2.4.1867

2.4.1867
Herra Snellman: Edellinen puhuja ehti ennen minua ja pyysi vain puheenvuoroa tehdäkseen saman ehdotuksen anomuksen jättämisestä sikseen, kunnes kysymys laamanninoikeuksien lakkauttamisesta on tullut säädylle, koska kyseisen anomuksen aiheella on niin paljon yhteistä sen kanssa, varsinkin talouden...

Pankkivaliokunnan mietintö Suomen Pankin hallituksesta ja hallinnosta, lausunnot valtiopäivillä 2. ja 4.4.1867

2.4.1867
Herra Snellman: Haluaisin nöyrimmin pyytää lupaa lausua muutamia sanoja koskien pankkivaliokunnan lausunnon johdantoa, mikäli herra paroni ja maamarsalkka ei katso vääräksi, että sellaisella esityksellä viedään aikaa ja vaivataan säätyä. Pankkivaliokunta mainitsee ohimennen rahanuudistuksen sanoin...

Aikaväli

Dokumenttityypit