Tullinhoitajan viran täyttö Viipurissa, lausunto senaatin talousosastossa 12.3.1867 (esimerkki aluehallinnon virkanimityksistä)

Tietoka dokumentista

Tietoa
12.3.1867
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Senaattori Snellman lausui seuraavaa: Koska kamreeri Avellan, vaikka hän myöhemmin on armollisesti saanut oikeuden, sen estämättä, että hänen hallussaan pitämään kamreerin virkaan liittyy kuudennen luokan arvo, hakea ja ansionsa mukaan tulla nimitetyksi alempiarvoisiin virkoihin, ei hän kuitenkaan valituksen kohteena ollutta esitystä laadittaessa ollut vahvistanut oikeuttaan sellaiseen etuun, niin katsoi senaattori johtokunnan toimenpiteen kamreeri Avellanin suhteen olleen oikeutetun ja säädöksissä olevien määräysten mukainen. Sen sijaan, koska kihlakunnantuomari Höckert on aikaisemmin hakenut johtokunnassa nyt vapaana olevaa asessorin virkaa ja tullut nimitetyksi vaalisijalle, ei johtokunnalla ole tämän seikan johdosta ollut säädöksiin perustuvaa syytä jättää Höckertin hakemusta edellä mainittuun tullinhoitajan virkaan ilman asianmukaista huomiota. Tällä tavoin on johtokunta, täyttäessään velvollisuuttaan puoltaa virkaan johtokunnan mielestä taitavinta ja luotettavinta hakijaa, myös jäänyt vaille tilaisuutta verrata Höckertiä nyt ehdolle pantuihin hakijoihin. Koska asiaa oli sillä tavoin käsitelty väärin, halusi senaattori kumota kyseisen esityksen ja lähettää asian takaisin johtokunnalle, jonka tulee edellisen, tällä tavoin kumotun toimenpiteensä estämättä, jo sille toimitettujen hakemusten perusteella laatia uusi esitys viran täyttämisestä ja toimittaa se keisarilliselle senaatille.

 

Vertailu