Dokumentit

Alexander Armfeltille, konsepti [4.6.1863]

4.6.1863
Jalosukuinen Herra Kreivi   Minulla on kunnia esittää nöyrin kiitokseni siitä suurenmoisesta luottamuksesta, jota Jalosukuinen Herra Kreivi on minulle osoittanut kunnianarvoisassa kirjeessään toukokuun 27. päivältä. Kun rohkenin Herra Paroni Stjernvall-Walleenille lähettämässäni kirjeessä pyytää...

Säätyesitys Suomen Pankin hallinnosta, konsepti 12.8.1863

12.8.1863
Säätyjen Porvoon valtiopäivillä 1809 tekemän alamaisen anomuksen ja niiden tarjoaman takuun johdosta suvaitsi autuaasti edesmennyt Hänen Keisarillinen Majesteettinsa Aleksanteri I antaa Venäjän valtion varoista lainaa miljoona ruplaa pankin perustamiseksi Suuriruhtinaskuntaan. Näillä rahoilla...

Yhteenveto kenraalikuvernöörille viljankylvöistä hätää kärsivissä lääneissä [29.8.1863], konsepti

29.8.1863
[saksaksi] Rukiin kylvöt jäivät hätää kärsivissä lääneissä viime syksynä vähäisiksi. Osa niukasta kylvösiemenestä oli ulkomaista tuontitavaraa. Tämä osa iti useilla seuduilla huonosti tai ei itänyt lainkaan. Näin ollen näyttää erityisen välttämättömältä, ettei väestö joudu kärsimään kevätviljojen...

Johan Fredrik Hackmanille, konsepti

31.8.1863
Kauppaneuvos J. F. Hackman Viipuri   Suullisen keskustelumme perusteella otan vapauden pyytää, että suuresti kunnioitettu Herra Kauppaneuvos suvaitsisi ystävällisesti ilmoittaa minulle sähkeitse: kuinka suuren summan arvosta Venäjän valtion obligaatioita, pääoma ja korko yhteenlaskettuna,...

Kertomus toimenpiteistä Suomen rahaoloja koskevien säännösten laatimiseksi, konsepti

1.9.1863
Nämä Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armolliset määräykset on voitu panna toimeen vain sikäli, että viimeksi mainitut 1 ja 3 markan setelit on vaihtorahan puutteen helpottamiseksi saatettu kiertoon, ja niitä oli kierrossa 31. elokuuta 1863 yhteensä 3 630 980 markkaa. Sen sijaan ei armollista...

Luonnos valtaistuinpuheeksi 18.9.1863, konsepti

18.9.1863
Kun näen teidän joukkonne kokoontuneena, tunnen itseni onnelliseksi, että olen voinut täyttää teidän toivomuksenne ja omat toiveeni. Olen pitkän aikaa pohtinut lukuisia Suomea syvästi koskettavia kysymyksiä, jotka ovat vähitellen nousseet esiin, mutta joita ei ole voitu ratkaista, koska niiden...

Carl Gustaf Wredelle, konsepti syyskuulta 1863

1.9.1863
Jalosukuinen Herra Paroni!   Saatuani Herra Paronin kunnianarvoisasta yksityiskirjeestä tiedon, että läänissä toimivat viljantuojat ovat ryhtyneet perimään lääninhallituksen kautta saataviaan viljasta, jonka he ovat luovuttaneet rahvaalle velaksi, kiirehdin ilmoittamaan, että keisarillinen senaatti...

Constantin Wikmanille, konsepti

1.9.1863
Helsingissä [tyhjä tila] syyskuuta1863   Kenraalimajuri ja Ritari Konstantin Wikman Pietari    Suuresti kunnioitettu Herra Kenraalimajuri   Kuten Valtiovaraintoimituskunnan kirje tämän kuun 23. päivältä on Herra Kenraalimajurille ilmoittanut, keisarillinen senaatti ei ole hyväksynyt ehdotusta uuden...

Muistio venäläis-suomalaisista kauppaedustajista, konsepti

1.11.1863
1. Erityisiä venäläis-suomalaisia konsuleita otetaan palvelukseen seuraavilla ulkomaanpaikkakunnilla: a) Venäjän ulkoministeriö valitsee ja nimittää keisarillisen senaatin valtiovaraintoimituskunnan esityksestä, b) ovat ulkoministeriön määräysvallan ja valvonnan alaiset kaikilta niiltä osin kuin...

Carl Gustaf Wredelle, Samuel Henrik Antellille ja Georg von Alfthanille, konsepti

31.12.1863
Vaasan / Kuopion / Oulun kuvernööreille   Viitaten aiemmin lähetettyyn kirjeeseen, johon odotetaan vastausta. Keisarillisen senaatin päätöksen perusteella kehotetaan: antamaan niille viljan maahantuojille, jotka ovat valtion varoista myönnettyä ennakkoa vastaan halukkaita luovuttamaan tavaran...