Dokumentit

Muistio Hypoteekkiyhdistyksen lainaa koskevista neuvotteluista, elokuu 1863

31.8.1863
28. toukokuuta on senaatti esittänyt, että pankin sallittaisiin ottaa vastaan talletuksina enintään 3 miljoonaa ruplaa Hypoteekkiyhdistyksen ulkomaanlainana saamaa valuuttaa, ja maksaa siitä korkoa 5 1/4 prosenttia. Kenraalikuvernööri on vahvistanut. Jäljennökset senaatin esityksestä ja...

Muistio venäläis-suomalaisista kauppaedustajista, konsepti

1.11.1863
1. Erityisiä venäläis-suomalaisia konsuleita otetaan palvelukseen seuraavilla ulkomaanpaikkakunnilla: a) Venäjän ulkoministeriö valitsee ja nimittää keisarillisen senaatin valtiovaraintoimituskunnan esityksestä, b) ovat ulkoministeriön määräysvallan ja valvonnan alaiset kaikilta niiltä osin kuin...

Muistio hätäaputoimista Vaasan läänissä, konsepti

2.5.1864
Toimitettu   Vaasan läänissä on elokuusta 1862 lähtien lainattu kruunun varastoista rahvaalle yli 36 000 tynnyriä viljaa, arvoltaan noin 936 000 markkaa, sekä käteistä 11 4000 markkaa, siis yhteensä 1 050 000 markkaa. Hätäaputöihin läänissä oli joulukuun 1. päivään 1863 mennessä annettu 293 977...

Muistio leimapaperin merkinnöistä 24.8.1864, konsepti

24.8.1864
Ei juuri voitane sanoa, että ne jne. ja mallit olisivat tyylikkäitä. Mutta ne ovat kumminkin riittävän siistejä, ja lisäehdotusten pyytäminen veisi vain aikaa. Mitä suomenkielisiin arvomäärämerkintöihin tulee, on senaatin yleinen täysistunto esittänyt Hänen Majesteetilleen asetuksen muutosta tässä...

Muistio Suomen rahauudistuksesta Venäjän finanssikomitealle, konsepti

30.12.1864
Muistio Hänen Ylhäisyydelleen Valtiovarainministerille koostuu seuraavista osista: I Suoritettuja toimenpiteitä II Tämänhetkinen tilanne III Pankin hopeanvaihtoa varten tarvittavat varat ja suunnitelma niiden hankkimiseksi IV Venäjän setelirahan tuleva asema Suomessa Esitys Venäjän sotilasmenoista...

Muistio Suomen kauppasuhteista Venäjän kanssa, konsepti

30.12.1864
Vapaakaupasta voidaan sanoa paljon, puolesta ja vastaan. Mutta jos maasta on vapaa tuonti toiseen maahan, joka tarvitsee sen tuotteita, niin on aksiooma, että ensiksi mainittu sulkee oman vientinsä kaikilla mahdollisilla esteillä, joita se asettaa viimeksi mainitun maan tavaroitten tuonnille. Sillä...