Silfversvan, Gustaf Johan

Silfversvan, Gustaf Johan

1819–1888. Ruotsin armeijan luutnantti 1842, Suomen kansalainen 1844. Omisti Westankärrin tilan Kemiössä. Valtiopäivillä aatelissäädyn edustaja 1863 ja 1877–78.

Maan yleisestä asevelvollisuudesta, lausunnot valtiopäivillä 10., 11. ja 13.12.1877

Päivämäärä: 
10.12.1877
Herra Snellman, J. V.: Jokainen, joka on lukenut asevelvollisuusvaliokunnan mietinnön, lienee tyydytystä ja kiitollisuutta tuntien huomannut ja tunnustanut sen tunnontarkan huolellisuuden, jolla valiokunta on suorittanut vastuullisen tehtävänsä. En epäile, etteikö esitys myös sotilaallisesta näkökulmasta saisi asiantuntijoitten tukea; mutta valiokunta on myös, minun täytyy sanoa, huolehtinut tunnollisesti siitä, että oikeus puolustaa isänmaata ja uhraus, joka siihen liittyy, jakautuisivat niin tasaisesti kuin mahdollista kaikkien Suomen poikien kesken. Annettakoon minulle anteeksi, jos erit...
Paikat: