Elfving, Gustaf

Elfving, Gustaf

1827–1879. Yhdyspankin Viipurin konttorin virkailija.

Anders Henrik Snellmanille

Päivämäärä: 
4.7.1876
H:ki 4.7.1876   Rakas Hinni.    Kiitos rakkaasta kirjeestäsi, niin ikävää kuin onkin, että Sinun täytyy jäädä sinne niin pitkään. Minulla ei nykyisin ole mitään käsitystä siitä, milloin voit tulla. Protokollasihteeri Forssman on itse kirjoittautunut virkaan. Hän on iäkkäähkö mies, luultavasti ei kovinkaan ylennyt senaatissa. On ensin ollut kanslistina johtokunnassa, mutta ohitettiin, kun Trapp ylensi vanhan ryyppytoverinsa Elfvingin sihteeriksi. Hänen nykyinen virkansa on hyvitystä. Kallelta olen saanut kaksi kirjettä. Hänen osoitteensa on: Galitsinan asema. Hatakka – jälkimmäinen kestikiev...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: