Alfthan, Karl Johan

Alfthan, Karl Johan

1825–1887. Tilanomistaja Viipurin pitäjässä. Hortanan kartanon omistaja. Kunnallisneuvos.

K. Alfthanin anomus saada lupa rautatien rakentamiseksi Viipurin ja Pietarin välille, lausunto senaatin talousosastossa 20.2.1864

Päivämäärä: 
20.2.1864
Senaattori Snellman oli maanviljelyksen ja yleisten töitten toimituskunnan esittelyssä tämän kuun 6. päivänä esittänyt varauksen asiassa, joka koskee maanviljelijä Karl Alfthanin alamaista anomusta saada lupa rakentaa rautatie Viipurin ja Pietarin välille sekä Suomen valtion takuut sen kustannusten tietynsuuruisista koroista. Senaattori palautti nyt mainitut asiakirjat ja lausui, – että ennen kuin asialle tehdään enempää, halusi senaattori kehottaa Tie- ja vesikulkulaitosten ylihallitusta antamaan lausunnon siitä, onko Suomen tie- ja vesikulkulaitosten insinöörikunnan sellaista rataa varten...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Anders Henrik Snellmanille

Päivämäärä: 
4.7.1876
H:ki 4.7.1876   Rakas Hinni.    Kiitos rakkaasta kirjeestäsi, niin ikävää kuin onkin, että Sinun täytyy jäädä sinne niin pitkään. Minulla ei nykyisin ole mitään käsitystä siitä, milloin voit tulla. Protokollasihteeri Forssman on itse kirjoittautunut virkaan. Hän on iäkkäähkö mies, luultavasti ei kovinkaan ylennyt senaatissa. On ensin ollut kanslistina johtokunnassa, mutta ohitettiin, kun Trapp ylensi vanhan ryyppytoverinsa Elfvingin sihteeriksi. Hänen nykyinen virkansa on hyvitystä. Kallelta olen saanut kaksi kirjettä. Hänen osoitteensa on: Galitsinan asema. Hatakka – jälkimmäinen kestikiev...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: