Dokumentit

Carl Julius Lénströmille

12.9.1837
Kunnon Veikko!   Lähinnä kiitosta oleskelustani Upsalassa seuraa, kuten näet, pyyntö jatkuvasta suosiosta ja ystävyydestä, näin kuuluva: tee hyvin ja suopean lupauksesi mukaisesti lähetä kustantajallesi suositus allekirjoittaneen laatimalle käsikirjoitukselle ”Lärobok i Psychologien”. Asianlaita on...

Carl August Nicanderille

13.11.1837
Tukholmassa   Hra Karl August Nicander    Kelpo Veljeni! En kohteliaisuuden, vaan oman sisimpäni vaatimusten täyttämiseksi kirjoitan Sinulle tämän, samoin – veljellisesti kiittäen osoitetusta ystävyydestä ja luottamuksesta sekä siitä seuranneista iloisista hetkistä. Major et longinquo reverentia –...

Valitus luentokiellosta yliopistolle 24.11.1837

24.11.1837
Kunnianarvoisa Herra Rehtori sekä Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori!   Olen vallitsevan tavan mukaisesti jättänyt yliopiston Kunnianarvoisalle Rehtorinvirastolle seuraavan ilmoituksen Yliopiston ilmoitustaululle pantavaksi: ”Aion pitää esityksen Akateemisen vapauden todellisesta luonteesta ja...

Psykologian luentoja syksyllä 1837, käsikirjoitus

31.12.1837
1. luento   Hyvät herrat. Aloitan nämä luennot vailla liiempää rohkeutta – tunnustan, että vähäinen rohkeuteni on seurausta luentojen seuraamiseen halukkaiden pienestä määrästä. Tilanne on sitäkin vähemmän ilahduttava, kun nämä luennot määritettiin johdannoksi filosofian järjestelmää käsittelevään...

Muistiinpanoja logiikan esitystä varten syksyllä 1837

31.12.1837
Ensimmäinen vihko   [Johdanto § 2] 1). Ei ainoastaan siten, että toinen on subjektina ja toinen objektina, vaan kummankin pitää olla näiden molempien puolien ykseys – subjekti – objekti.   [§:n 4 ja 5 välissä] 1). 17 §:n huomautuksessa mainitaan, että logiikka on sama kehitys kuin mainittu...

Logiikan luentosarja syksyllä 1837, käsikirjoitus

31.12.1837
Hyvät Herrat, ”On ainoastaan yksi tapa opiskella filosofiaa, mikä myös pätee kaikkeen todelliseen tutkimukseen, nimittäin seuraava: annettu tiedon sisältö, muistitieto, muutetaan järjelliseksi tiedoksi.” Tämä tarkoittaa, että todella annetaan tietoisuudelle uusi, järjellinen sisältö ajatuksettoman...

Akateemisen vapauden todellinen luonne ja olemus syksyllä 1837, luentokäsikirjoitus

31.12.1837
Hyvät herrat. Ette voi odottaa kuulevanne mitään uutta sellaisesta aiheesta kuin nyt valitsemamme, siis ”Akateemisen Vapauden todellinen olemus”. Se on elementti, jossa te elätte ja toimitte, se on side, joka tälläkin hetkellä yhdistää meitä ja meidän pyrkimyksiämme. Se on henkinen atmosfääri, joka...

Sielu, esityö psykologian oppikirjaan

31.12.1837
Ihminen koostuu kahdesta erillisestä elementistä, ruumiista ja sielusta. Tämä oppi on niin yleinen, ja niin helppo myöntää, että olisi tarpeetonta tarkastella sitä sen enempää. Sitäkin tarpeettomampaa, jos joku saisi päähänsä väittää, että joka kynsi hänen sormessaan on olemukseltaan sama kuin...

Painatuslupahakemus yliopistolle 16.1.1838

16.1.1838
Kunnianarvoisa Herra Rehtori sekä Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori   Pyydän nöyrimmin Teidän Kunnianarvoisuudeltanne ja Korkeimmin Kunnioitetulta Konsistorilta, että minun sallittaisiin lunastaa ja painattaa ne Korkeimmin Kunnioitetun Konsistorin pöytäkirjat, jotka koskevat Teidän...

Helsingfors Morgonblad nrot 11 ja 12, 8.2. ja 12.2.1838: Arvostelu Fred. Cygnaeuksen teoksesta Jääkynttilät

8.2.1838
Jääkynttilät. Useita osia sisältävä lentokirjanen, julkaisija Fredr. Cygnaeus. Ensimmäinen vihko. Helsingissä, G. O. Wasenius 1837. 129 sivua. 8:o. (Vaikka Jääkynttilät on jo arvosteltu Morgonbladetissa, on toimitus katsonut tarpeelliseksi vielä liittää mukaan tämän arvostelun, hyväksymättä...