Otto Alfthanilta

Editoitu teksti

Suomi

Pariisissa 24.8.1867

 

Keisarillisen Suomen Senaatin valtiovarainvaliokunnan päällikkö

Senaattori ja Ritari Herra J. V. Snellman

Helsinki;

 

Herra Senaattori! 

 

Helsingin avustustoimikunnalta saamani toimeksiannon mukaisesti olen ryhtynyt täällä ostamaan kaikenlaisia kotikäsitöihin sopivia malleja niillä varoilla, jotka saadaan toimikunnan [Pariisin maailmannäyttelyyn] hankkimien näyttelyesineiden myynnistä.

Kun metsähallituksen tänne lähettämät metsäntuotteet, mallikappaleet jne. vaihdetaan tuonnempana vastaaviin Ranskan ja Itävallan metsänäyttelyissä esillä olleisiin tavaroihin, olen ostamalla hankkinut tähän mennessä seuraavia tavaroita: mitoiltaan erilaisia ja erilaatuisia säkkikankaita ja pakkausliinoja, koreja, mattoja sekä muita juurista ja pajusta punottuja tuotteita samoin kuin karkeatekoisempia olkihattuja, kaikki tuotteita, joita täältä ja Italiasta laivataan suuria määriä Englantiin ja Amerikkaan. Nämä tavarat lähetetään syyskuun alussa täältä Lyypekkiin sekä edelleen höyrylaivalla Helsinkiin, jonne ne siis voivat saapua syyskuun lopussa, jolloin niitä voidaan vielä vesitse lähettää maaseudulle eri tahoille, ja tästä syystä olenkin ostanut jokaista tavaralajia jonkinlaisen määrän tai useampia kappaleita.

Eri maiden näyttelykomissioiden hyväntahtoisen lupauksen nojalla olen lisäksi saanut luvan ottaa näyttelyn päättyessä 31. lokakuuta vähäisiä näytteitä raaka-aineista ja puolivalmisteista, jotka saattavat suoranaisesti kiinnostaa Suomen teollisuudenharjoittajia tai myös täydentää Helsingin reaalikoulun teknisen alan kokoelmaa.

Samassa tarkoituksessa olen myös hankkinut haltuuni kaikenlaisia hintaluetteloita, tilastotietoja ja kuvauksia, joita asianomaisten maiden näyttelykomissiot tai yksittäiset näytteilleasettajat ovat julkaisseet, ja toivon saavani vielä tältä kannalta varsin arvokasta aineistoa Ranskan opetus-, kauppa- ja yleisten töiden ministeriöiltä, jotka ovat painattaneet useita tämäntyyppisiä sekä kallisarvoisia että käytännöllisiä julkaisuja.

Kun kaikki valtion apurahan tuella tänne lähetetyt stipendiaatit ovat nyt käyneet näyttelyssä, olen yrittänyt järjestää heistä jokaiselle niin paljon apua kuin olen voinut tarjota ja toivon näiden herrojen saaneen melko paljon hyötyä oleskelustaan täällä. Koska useimmat stipendiaateista olivat saaneet tehtäväkseen matkakertomuksen laatimisen manufaktuurijohtokunnalle, olen sopinut heidän kanssaan yhteisestä suunnitelmasta tämän minunkin velvollisuuksiini kuuluvan työn suorittamiseksi ja rohkenen nyt esittää Herra Senaattorille mitä nöyrimmän pyynnön avun saamiseksi sen suorittamiseen, jotta tietoa meidän yhteisistä havainnoistamme voitaisiin levittää laajemmalle yleisölle ja jotta Suomi saisi ainakin yhden kouriintuntuvan tuloksen tästä suuresta maailmannäyttelystä.

Kertomukseen on tarkoituksena sisällyttää erikoiskuvauksia Suomelle tärkeimmistä teollisuudenhaaroista, kirjoittajina herrat Kolster, Lindeberg, E. Qvist, Sivén, Frosterus, Gummerus, Moring, Rosenbröijer ja minä; ja minä huolehtisin kaikista yleistiedoista sekä koko teoksen toimitustyöstä. Kiinnostuksen lisäämiseksi mukaan liitettäisiin joitakin yksinkertaisia piirustuksia ja kuvia, mitä tarkoitusta varten täältä on saatavissa huokeita kuvalaattoja, ja teoksen pitäisi ilmestyä 2–3 painoarkin laajuisina vihkoina ensi talven aikana.

Pyytäisin nyt nöyrimmästi, että valtio joko maksaisi teoksen painatus- ym. valmistuskulut ja minulle jonkin toimittajanpalkkion tai vaihtoehtoisesti myöntäisi minulle kertakaikkisen summan työn suorittamisen tukemiseksi. Heti saatuani osallistujilta tarkemmat tiedot heidän artikkeliensa laajuudesta pystyn laatimaan kunnollisen laskelman koko työn kustannuksista ja toivon, että voin esittää sen Herra Senaattorille palatessani kotiin marraskuun lopussa.

Suurinta kunnioitustani vakuuttaen

Herra Senaattorin nöyrin palvelija

Otto Alfthan.

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: