Alexander Armfeltille

Tietoka dokumentista

Editoitu teksti

Suomi

Helsingissä 26.10.1865

 

Jalosukuinen Herra Kreivi. 

 

Herra Paroni Nordenstamin toivomuksesta minulla on kunnia ilmoittaa, että olen saanut herra paronilta kertomuksen siitä, mitä rahanuudistusasiassa on tapahtunut hänen Pietarista lähtöönsä saakka.

Rohkenen sen perusteella päätellä, että ratkaisu tapahtuu pian ja on suotuisa. En halua puhua ratkaisun pitkän viivyttämisen maalle ja pankille aiheuttamista hankaluuksista ja menetyksistä, vaikka on surullista tietää sen johtuneen pelkästään ennakkoluuloista ja väärinkäsityksistä.

Surullisinta kuitenkin on, että maamme hädänalaiset ovat jääneet vaille halvempaa leipää. Tuonnin lamaantuminen uudistuksen toteutumiseen saakka pitää myös tavaroiden nimelliset hinnat korkealla ja pahentaa siis venäläisen sotaväen ylläpitokustannusten takia pahoin pelättyä kallista aikaa.

Rohkenen nöyrimmästi anoa tietoa ennen kuin virallinen asiakirja ehtii saapua, koska en tohdi muuten ryhtyä tarvittaviin valmistelutoimiin.

Kunpa ratkaisu voitaisiin pitää salassa. Etenkin on aihetta pahoin pelätä tapahtumia Pietarin ja Viipurin suunnalla; ja niin valtiontalouden kuin pankinkin tila – viimeksi mainitun osalta pitkän odotuksen takia – on sellainen, etteivät ne pysty kestämään liian varhaisesta keinottelusta aiheutuvia menetyksiä. Viipurissa on jo ryhdytty tullaamaan tavaroita vapaavarastosta ja maksettu venäläisillä seteleillä – varma todiste siitä, että asianomaiset siellä ovat olleet paremmin perillä asioista kuin ns. valtiovarainpäällikkö.

Kiittäen Jalosukuista Herra Kreiviä mitä lämpimimmin uupumattomista ponnisteluista tämän ikuisuusasian parissa sekä muuttumatonta kunnioitustani vakuuttaen minulla on kunnia edelleenkin olla

Jalosukuisen Herra Kreivin

nöyristä nöyrin palvelija

Joh. Vilh. Snellman

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: