Nikolai Adlerberg

Nikolai Adlerberg

Nikolai Adlerbergille 1866, konsepti

Päivämäärä: 
30.12.1866
[saksaksi] Vuosien 1854–56 sodan aikana kotimaasta otettiin 1 800 000 ruplan laina sotakustannusten kattamiseksi. Rautatien rakentamiseksi Hämeenlinnaan otettiin 100 000 ruplan laina. Nämä molemmat lainat otettiin vaadittaessa lunastettavia obligaatioita, siis eräänlaisia valtiovarainhallinnon maksusitoumuksia vastaan. Näiden lainojen kurssin vakauttamiseksi Hänen Majesteettinsa teki armollisimmin päätöksen ulkomaisen kuoletuslainan ottamisesta. Vuoden 1862 kadon takia tämä operaatio oli aivan välttämätön. Kun otetaan huomioon meidän taloudellisten olojemme mitättömyys ja se, ettei olojamme...
Kirjeenvaihto: 

Nikolai Adlerbergille, konsepti

Päivämäärä: 
30.12.1866
Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armollisesti ratkaistavaksi on jätetty senaatin alamainen esitys, että 60 000 markan summa käytettäisiin erilaisiin toimiin maatalouden tilan kohentamiseksi. Nämä toimet ovat kuitenkin luonteeltaan sellaisia, että ne saavuttavat tarkoituksensa mittavammin vasta etäisemmässä tulevaisuudessa. Halutaan esim. parantaa hevos- ja karjataloutta hankkimalla siitoseläimiä, ja edistää näiden alojen kehittymistä järjestämällä näyttelyitä ja kilpa-ajoja jne. Minun käsitykseni mukaan edullisempia olisivat sellaiset toimet, joilla voitaisiin poistaa maan maataloudessa v...
Kirjeenvaihto: 

Nikolai Adlerbergille syyskuussa 1867, konsepti

Päivämäärä: 
30.9.1867
[saksaksi] Valitan syvästi, etten pysty välittämään Teidän Ylhäisyydellenne lainkaan iloisia tietoja maaraukastamme. Onnettomuus on Jumala paratkoon niin suuri, että tämän talven kurjuutta voidaan vain lievittää, mutta sitä ei voida torjua. Valtion rahat ovat täysin lopussa. Ulkomailta on otettava laina. Olemme ottaneet yhteyden Rothschildin pankkiiriliikkeeseen Frankfurtiin – ja saaneet kielteisen vastauksen. Koska Frankfurtin liikkeen päämies oli kuitenkin ollut tuolloin matkoilla, on vielä toivoa siitä, että hänen kanssaan neuvottelemalla voitaisiin saada jotakin aikaan. Pankinjohtaja Fr...
Kirjeenvaihto: 

Nikolai Adlerbergilta

Päivämäärä: 
11.10.1867
[saksaksi] Pariisissa 11.10.1867   Arvoisa Herra Senaattori.    Heti saatuani Teidän arvoisan kirjeenne tk. 1. päivältä kiirehdin toivomuksenne mukaisesti lähettämään herra Frenckellille kirjeen paroni Rothschildille vietäväksi ja kehotin häntä toimittamaan Teille siitä jäljennöksen. Muutamaa päivää myöhemmin sain herra Frenckelliltä ilahduttavan tiedon, että hänen hoidettavakseen annettu tehtävä oli saatu onnekkaasti suoritetuksi ja jopa ennen minun kirjeeni saapumista. Hän pyytää minua lähettämään jälkikäteen toisen kirjeen kiittääkseni paronia. Olen valmis tekemään tämän, mutta toivon sa...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Nikolai Adlerbergille lokakuussa 1867, konsepti

Päivämäärä: 
31.10.1867
[saksaksi] Juuri nyt illalla yhdeksältä olen saanut ilokseni ottaa vastaan Teidän Ylhäisyytenne suuresti kunnioitetun kirjeen tämän kuun 11. päivältä. Kiitän hartaimmin Teidän Ylhäisyyttänne siitä erinomaisesta suopeudesta, jota osoittaen edistitte laina-asiaa. Tämä asioihin puuttumisenne oli minulle viimeinen apukeino hädässä. Olen nimittäin aivan varma siitä, että jos hän [C. M. v. Rothschild] olisi torjunut meidät, emme olisi voineet löytää rahaa Saksasta miltään taholta. Olemme saaneet sieltä pelastukseksemme 8 miljoonaa taaleria. Ja millaiseksipa tällainen maa voi luottokelpoisuuttaan ...
Kirjeenvaihto: 

Nikolai Adlerbergille, konsepti

Päivämäärä: 
30.12.1867
1. Vaikea hätätila ulottuu suurimpaan osaan kolmesta läänistä, joiden yhteinen väkiluku on 740 000, nimittäin: Oulun, Kuopion ja Vaasan lääneihin sekä Turun läänin pohjoisosaan. Hädän laajuuden ja syvyyden määrittäminen on mahdotonta, koska rahvaan omiin ilmoituksiin sadosta ei koskaan voida täysin luottaa eikä koko satoa ole vielä saatu puiduksi. Voidaan kuitenkin olettaa, että suurin osa tilansa omistavastakin väestöstä joutuu ostamaan viljaa; tilattomalla kansanluokalla taas ei yleensä ole mahdollisuutta hankkia työansioita, joiden avulla se muuten täyttää jokapäiväiset tarpeensa. Sato o...
Henkilöt: 
Kirjeenvaihto: 

Nikolai Adlerbergilta

Päivämäärä: 
27.1.1868
27.1.1868   [saksaksi] Arvoisa Herra Senaattori.    Omasta puolestani en ole koskaan ymmärtänyt Erlangerin tarjouksessa olevaa mainintaa 94 %:sta toisella tavalla ja sen takia ihmettelin entistä enemmän, miksi neuvottelujen aloittamisessa heti hänen kanssaan vitkasteltiin, kun ratkaisun edullisuus on täysin selvä. Miksi Frenckell & Zilliacus haluavat nyt vielä odottaa uusia ohjeita; hehän ovat saaneet käskyn hoitaa neuvottelut. Toivon, että ystävällisimmin sähkötätte heille määräyksen toimia näin heti, sillä jokainen menettämämme silmänräpäys voi tuottaa meille mitä suurinta vahinkoa. E...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Nikolai Adlerbergilta

Päivämäärä: 
27.1.1868
27.1.1868   [saksaksi] Arvoisa Herra Senaattori    Minulla on kunnia saattaa tiedoksenne Erlangerilta juuri saapunut sähke. En tosin pysty käsittämään, miksi hän pitää liiketointa jo lopullisesti sovittuna, pidän tätä kuitenkin meidän kannaltamme erityisen onnekkaana, kun hänen ehtonsa ovat meille edulliset. Aavistelen silti, että koko kauppa saattaa kaatua, jos aikaa vielä menetetään, ja olen tyytymätön siihen, että valtuutettumme, jotka ovat jo saaneet senaatilta käskyn sopia asiasta Erlangerin kanssa, viivyttelevät tästä huolimatta Frankfurtissa tekemättä mitään ja vaativat vielä lisäohj...
Kirjeenvaihto: