Nikolai Adlerbergille, konsepti

Tietoka dokumentista

Tietoa
30.12.1866
Pvm kommentti: 
Päivämäärä ei ole tarkka
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armollisesti ratkaistavaksi on jätetty senaatin alamainen esitys, että 60 000 markan summa käytettäisiin erilaisiin toimiin maatalouden tilan kohentamiseksi. Nämä toimet ovat kuitenkin luonteeltaan sellaisia, että ne saavuttavat tarkoituksensa mittavammin vasta etäisemmässä tulevaisuudessa. Halutaan esim. parantaa hevos- ja karjataloutta hankkimalla siitoseläimiä, ja edistää näiden alojen kehittymistä järjestämällä näyttelyitä ja kilpa-ajoja jne.

Minun käsitykseni mukaan edullisempia olisivat sellaiset toimet, joilla voitaisiin poistaa maan maataloudessa vallitsevat epäkohdat heti.

On täysin selvää, että huonot sadot ovat johtuneet pääasiassa siitä, ettei peltomaita ole asian vaatimalla tavalla kuivatettu.

Samoin tiedetään, ettei talonpoika osaa ottaa karjanhoidostaan täyttä siitä saatavissa olevaa hyötyä. Hän pitää runsaasti eläimiä ja ruokkii niitä huonosti ja liian niukasti; hän ei osaa viljellä nurmea; hän valmistaa myyntiin kelpaamatonta voita jne.

Toisaalta kokemus on tosin vain pienissä puitteissa osoittanut, että viljelijämme ottavat mielellään vastaan kiertävien agronomien ja meijerikköjen opetusta ja noudattavat heidän neuvojaan, kunhan ne vain eivät edellytä suurenlaisia kustannuksia.

Jos siis heti, vielä tänä kesänä, voitaisiin lähettää liikkeelle suurehko määrä henkilöitä toimimaan tällä työsaralla, tästä koituva hyöty toivottavasti näkyisi pian ja jäisi samalla pysyväksi.

Monet maanviljelyskoulujen oppilaat vapautuvat pian opinnoistaan ja olisivat käytettävissä tähän työhön. Tarkastajiksi voitaisiin palkata muutamia agronomeja.

Jos arvioidaan kolmeen lääniin, Oulun, Kuopion ja Vaasan lääneihin, tarvittavan kuhunkin 2 tieteellisen koulutuksen saanutta agronomia, 10 tutkintonsa suorittanutta maanviljelyskoululaista ja 10 meijerikköä, kustannukset olisivat suunnilleen:

6 agronomia à 1 600 9 600

30 koulujen oppilasta à 1 000 30 000

30 meijerikköä à 500 24 000

matkakulut 7 200

mk 70 800

Jos vielä oikeudenmukaisuuden nimessä palkattaisiin Mikkelin ja Viipurin lääneihin puolet tästä henkilömäärästä, tarvittaisiin siihen

23 600,-

siis yhteensä mk 94 400,-

Tähän tarkoitukseen olisivat käytettävissä edellä mainitut tämän vuoden ylimääräiseksi menoksi jo lasketut 60 000. Tarvittaisiin myös 34 400 lisää.

Tänä vuonna on jo annettu hädänalaisille rahana ja viljana yhteensä lähes 500 000 markkaa. Mainittu lisäsumma olisi tähän verrattuna pikkuasia.

Itsestään selvää on, että agronomit opastavat alaisiaan, että he jakavat sekä henkilökohtaisesti että näiden välityksellä maanviljelijöille hyviä neuvoja ja antavat yleensäkin hyödyllistä ohjausta. Pääasioita olisivat kuitenkin peltojen tasoittaminen ja kuivatus, karjan hoito ja voinvalmistus.

Jos oletetaan, että neuvojiksi lähetetyt miehet voisivat käydä kuukaudessa kuuden talonpojan luona opetusta antamassa, tulokseksi saataisiin puolessa vuodessa 1 296, mahdollisesti 1 692 maatilaa, joiden peltoja viljeltäisiin jo ensi vuonna paremmin kuin ennen. Uskoakseni tämä määrä voitaisiin kuitenkin huoletta arvioida 50 % suuremmaksi. Meijerikköjen on viivyttävä samassa paikassa kauemmin. Kun he kuitenkin voivat opettaa samalla kertaa useampia emäntiä siellä, missä maatilat sijaitsevat lähellä toisiaan, heidän toimintansa vaikutuspiiriä ei arvioitane liian suureksi olettamalla, että opin saa jokaiselta 10 emäntää kuukaudessa, siis puolessa vuodessa 1 800, ehkä 2 400.

 

 

Vertailu