Erik Julin

Erik Julin

Erik Julinilta

Päivämäärä: 
2.9.1863
Turussa 2.9.1863   Senaattori ja Ritari Suuresti kunnioitettu Herra Joh. Vilh. Snellman Helsinki    Sen johdosta, että Herra Senaattori oli kirjeessään elokuun 26. päivältä tiedustellut, ovatko Venäjän valtion obligaatioiden haltijat halukkaita siirtämään ne Suomen Valtiokonttorille 6 %:n korolla, minulla oli kunnia sähköttää: ”Tarkkojen tutkimusten perusteella päätynyt varmuuteen ettei Turussa ole Venäjän obligaatioita.” Herra paroni Boye ei ollut silloin kaupungissa. Maaseudulta palattuaan hän on myöhemmin lähettänyt minulle oheen liitetyn kirjelapun. Mutta koska hän saa korkoa 100 ruplas...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Erik Julinilta

Päivämäärä: 
18.2.1867
Turussa 18.2.1867   Senaattori ja Ritari, Jalosukuinen Herra Joh. Vilh. Snellman. Helsinki.   Jalosukuinen Herra Senaattori ja Ritari!    Sen keskustelun perusteella, joka minulla on ollut kunnia käydä Herra Senaattorin kanssa Ahvenanmaalle annettavasta rahallisesta tuesta, minulla on nyt, saatuani kahden sinne matkustaneen asioihin perehtyneen henkilön minulle hankkimat täsmälliset tiedot, kunnia ilmoittaa Herra Senaattorille, että Ahvenanmaan mantereelle tarvitaan tähän mennessä saatujen ilmoitusten mukaan vain 206 000 Suomen markkaa, minkä lisäksi sieltä voi vielä tulla muutamia ilmoituk...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Erik Julinilta

Päivämäärä: 
17.6.1867
Turussa 17.6.1867   Senaattori ja Ritari Jalosukuinen Herra Joh. Vilh. Snellman. Helsinki.    Yleinen hätä, joka on viime vuosina kasvattanut nälkiintyneiden määrää, lehdistön palstat täyttävät valitushuudot, kaupunkeihin ja maaseutupaikkakunnille tulvivat kerjäläisjoukot sekä siellä täällä ilmenevät pelot nytkin odotetun sadon kohtalosta ovat saaneet minut kiinnittämään huomiotani siihen, etteivät maan rahvaan ajoittain sanomalehtikirjoituksissa saamat neuvot ja ohjeet täysin pysty vaikuttamaan siihen väestön omassa keskuudessaan harjoittaman taloudenpidon muutokseen, jonka aikaansaaminen ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: