Erik Julinilta

Tietoka dokumentista

Tietoa
18.2.1867
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Turussa 18.2.1867

 

Senaattori ja Ritari, Jalosukuinen Herra Joh. Vilh. Snellman.

Helsinki.

 

Jalosukuinen Herra Senaattori ja Ritari! 

 

Sen keskustelun perusteella, joka minulla on ollut kunnia käydä Herra Senaattorin kanssa Ahvenanmaalle annettavasta rahallisesta tuesta, minulla on nyt, saatuani kahden sinne matkustaneen asioihin perehtyneen henkilön minulle hankkimat täsmälliset tiedot, kunnia ilmoittaa Herra Senaattorille, että Ahvenanmaan mantereelle tarvitaan tähän mennessä saatujen ilmoitusten mukaan vain 206 000 Suomen markkaa, minkä lisäksi sieltä voi vielä tulla muutamia ilmoituksia.

Olen tehnyt muistiinpanoja muissakin lähiseudun saaristopitäjissä toimivista rahoitusta etsivistä varustamoista, jotka ovat kysyneet minulta, voisivatko nekin saada apua eikä vain Ahvenanmaa yksin. Muun saariston ehkä tarvitsemaa rahamäärää en voi nyt ilmoittaa, mutta se noussee oletettavasti 150 000 markkaan.

Turun ympäristöjen talonpoikaislaivaston tuen kokonaistarve nousisi tässä tapauksessa 350 000 Suomen markkaan. Liitän oheen luettelon, josta ahvenanmaalaisten ilmoitukset näkyvät tarkemmin ja jossa mainitaan laivojen rakennuspaikka, koko ja likimääräinen rahallinen arvo sekä summat, jotka varustamot toivovat saavansa. Yksittäisten laivojen osalta summat eivät ole suuria, ja ukot kuuluvat laatineen laskelmansa niin tarkasti, etteivät he ole halunneet ottaa vastaan sataakaan markkaa enemmän kuin todella tarvitsevat, ja tarve kuuluu olevan hyvin ankara. Luettelossa mainituista laivojen pääomistajista seitsemän tai kahdeksan kuuluvat olevan sangen varakkaita miehiä, jotka eivät rahoja tarvitse, mutta ovat kuitenkin keskenään neuvoteltuaan ottaneet mielellään kantaakseen vastuun voidakseen siten auttaa muita osakkaita.

Ahvenanmaan laivastossa kuuluu olevan kaikkiaan 120–150 kaukopurjehduksiin pystyvää alusta.

Saaristosta en ole vielä kyennyt saamaan yksityiskohtaista luetteloa summista, joita sikäläiset varustamot tarvitsisivat.

Oheisen pöytäkirjan allekirjoittaneet henkilöt ovat tovereittensa valitsemia edustajia, kukin oman laivanisännistöyhtiönsä puolesta. Pöytäkirjassa hyväksytään, että takaisinmaksaminen alkaa vuoden kuluttua ja summasta maksetaan vuosittain 1/4, mutta suullisesti he ovat pyytäneet, että saisivat maksaa aikaisemmin, jos he onnistuvat hankkeissaan. Kruunun tarvitsemaksi vakuudeksi ehdotetaan sellaista menettelyä, että laivat vakuutetaan Maalaisten merivakuutusyhdistyksen kautta merivahinkojen varalta ja muuten varustamon omistajat takaavat yhteisvastuullisesti lainan maksamisen. Kaikki lainanhakijat esittävät kuitenkin sen varauksen, ettei yhteisvastuu kata todistettuja petostapauksia, mutta koska todistettuja petostapauksia ei ole Ahvenanmaalla ilmennyt vuosikymmeniin, tuollainen poikkeussääntö ei nähdäkseni estäne valtiovaltaa avustamasta heitä.

Erityisesti tiedetään, että ahvenanmaalaisten tärkein tukholmalainen luotottaja, titulus Möller, joka on avokätisesti auttanut heitä 20 vuoden ajan melko korkeata korkoa perien, ei ole tänä pitkänä aikana kärsinyt pienintäkään menetystä, mikä oikeuttaa hyvin perustein olettamaan, että ahvenanmaalaisten saamien lainojen takaisinmaksu tapahtuu asianmukaisesti.

Jotta en vaivaisi Herra Senaattoria liioilla papereilla, olen tänään lähettänyt herra pankinjohtaja von Haartmanille kaikki ne asiakirjat, jotka valaisevat vakuutuksenottajien ja -myöntäjien välistä Maalaisten merivakuutusyhdistyksen vakuutussopimusta ja jotka helpottanevat pankin johtokunnan työtä niiden velkasitoumusten ja asiakirjojen laadinnassa, jotka lainanottajien on allekirjoitettava.

Edellä mainittuun luetteloon otetut Ahvenanmaalta saadut ilmoitukset on kaikki siellä huolellisesti tarkastettu ja siihen otettuja varustamoja suositellaan mitä lämpimimmin tuen saajiksi.

Mikäli Herra Senaattori arvelee, että minun toimiani vielä tarvitaan tämän asian hoitamisessa, olen hyvin mielelläni valmis tekemään voitavani sen hyväksi, ja Maalaisten merivakuutusyhdistyksen puheenjohtaja kapteeni Jansson on samoin valmis antamaan kaikki tiedot, jotka hän pystyy antamaan varustamoiden vakavaraisuudesta ym.

Olen edelleenkin syvintä kunnioitustani ja arvonantoani vakuuttaen

Jalosukuisen Herra Senaattorin ja Ritarin

nöyrin palvelija

E. Julin

 

 

Vertailu