Claes Herman Molander

Claes Herman Molander

Claes Herman Molanderille

Päivämäärä: 
24.12.1863
Helsingissä 24.12.1863   Jalosukuinen Herra Valtioneuvos!    Minulla on kunnia lähettää ohessa ehdotus painovapauslakiesityksen johdannoksi, jonka laatimisen Hänen Ylhäisyytensä Kenraalikuvernööri on antanut tehtäväkseni. Olen pyrkinyt pitämään sen lyhyenä. Toivoisin toki, ettei sitä hylättäisi esittämättä sitä ensin Hänen Majesteetilleen, joka ehkä vähemmän kuin monet muut epäröi suostumuksen antamista ehdotuksessa ilmaistujen käsitysten julkituomiseen. Nämä eivät todellakaan mene itse lain sisältöä pitemmälle, mistä toki olisi voitu lisätä, että se pohjautuu mitä vapaamielisimpiin periaat...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Claes Herman Molanderille

Päivämäärä: 
23.11.1864
23.11.1864   Jalosukuinen Herra Todellinen Valtioneuvos    Eilisiltana minulla oli kunnia käydä tapaamassa Herra Valtioneuvosta ja jättää Hänen Majesteetilleen osoitettu anomus – konseptina, koska puhtaaksi kirjoitettu kappale kiertää allekirjoituksia keräämässä. Anomus sisältää kaksi kohtaa: 1. Hypoteekkiyhdistykselle annettava enintään 150 000 ruplan tuki. Yhdistys saa nimittäin lainaa 80 %:n kurssiin – mutta pääsisi subvention avulla 85 %:n tasoon, alimpaan arvoon, johon se voi lainaa ottaa. Korko 4 ½ prosenttia. 2. Hopearahan vaihtamisen julistaminen – todellinen vaihtoaika 6 kuukautta ...
Kirjeenvaihto: