Loris‑Melikov, Mihail

Loris‑Melikov, Mihail

1825–1888. Venäläinen kenraali 1875, kreivi 1878. Johti Venäjän Aasiaan sijoitettuja joukkoja vuosien 1777–78 sodassa. Harkovin kenraalikuvernööri 1879. Venäjän sisäministeri 1880–81.

Morgonbladet nro 121, 29.5.1877: Sotanäyttämö

Päivämäärä: 
29.5.1877
Tuoreempien tietojen mukaan purjehdus Tovanalla on katkaistu miinoilla ja niitä suojaavilla tykkipattereilla jo Renissä, 1 ½ peninkulmaa Galatin eteläpuolella. Kuten voitiin olettaa, sanomalehdissä yhä kummitteleva Tonavan ylitys Dobrudžaan – on pysynyt sanomalehdissä. Samaan aikaan Venäjän sotaväenosastot ovat saapuneet Tonavalle. Vielä ei tiedetä, miten suuret joukot ovat marssineet Bukarestista lännemmäksi. Tavalliset, epävarmat uutiset Pestin ja Wienin kautta kertovat, että Romanian armeija olisi vetäytynyt ns. Vähä-Valakiaan, Alutajoen länsipuolelle, joka virtaa pohjoisesta, Siebenbürg...
Paikat: 

Morgonbladet nro 134, 13.6.1877: Sotanäyttämö

Päivämäärä: 
13.6.1877
Vaikka virallisia tietoja tietenkin puuttuu, monista ulkomaisista kirjeenvaihtajanraporteista näyttää kuitenkin käyvän ilmi, että Venäjän armeija on marssittanut Tonavalle tietämän mukaan neljä armeijakuntaa. Lienee epävarmaa, ovatko kaikki huoltojoukot, joenylitykseen tarvittava kenttätykistö, ponttonit ym. voineet seurata mukana niissä katkoksissa, joita yhteydet ovat kärsineet sateen ja joentulvimisten takia. Enää ylitystä ei kuuleman mukaan kuitenkaan voida viivyttää. Venäjän lehdet huomauttavat, että ulkomaiset sanomalehtistrategit ovat ilmoittaneet niin monta ylityskohtaa, että on mah...
Paikat: