Opettaja

Opettaja

Jakob Friedrich Reiffille, konsepti 21.12.1843

Päivämäärä: 
21.12.1843
Kuopio, Suomessa 21. joulukuuta 1843 63 astetta pohjoista leveyttä, 47 itäistä pituutta Ferrosta Rakas ystävä Reiff!   Minua ilahduttaa kovasti, että saan yllättää Sinut tällä kirjeellä. Sillä uskon vielä lujasti, että yllätys tulee olemaan iloinen, koska rehti sydämesi ei koskaan saata halveksia todistusta ystäväksesi nimeämäsi miehen kiitollisuudesta ja kiintymyksestä. Juuri se että tämä todistus tulee niin myöhään, kun tuskin enää odotit sitä, kertoo, ettei aika ole vienyt kiintymyksestäni rahtuakaan, että minulla on oikein sisimmässäni tarve lähettää se Sinulle kuullakseni jälleen jotai...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Anomus Porvoon tuomiokapitulille 28.3.1844

Päivämäärä: 
28.3.1844
Nöyrin anomus.   Minulla on kunnia täten nöyrimmin lähettää laskelma Kuopion yläalkeiskoulun hallinnon varoista maaliskuun 1. ja joulukuun 31. päivän väliseltä ajalta 1843, mukaan luettuna jäljennös kassatileistä kahtena kappaleena asianmukaisesti oikeaksi todistettuina ja kassan jäännöksen koulun arvoisan tarkastajan luvalla varustettuna. Samoin saan kunnianarvoisaa pyyntöä noudattaen liittää mukaan tänne kertyneet keräysvarat vuodelta 1842 Pohjois-Savon ylemmästä ja alemmasta rovastikunnasta. Samoin ilmoitan ettei koulun kassaan ole jätetty muita tämänkaltaisia varoja. Otan vapauden laske...
Henkilöt: 
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Lars Johan Mohell’ille

Päivämäärä: 
10.4.1844
Kuopiossa 10.4.1844   Herra insinööri Mohell Libelitzissä,    Erittäin surullisena velvollisuutenani on kertoa Teille syistä, jotka ovat johtaneet yläalkeiskoulun opettajat erottamaan koulusta Teidän poikanne, Leonard Vilhelmin. Toisten todistukset ja hänen oma tunnustuksensa ovat vakuuttaneet, että hän häpeämättömästi on todennäköisesti jo pitkään vieraillut irstaiden naisten luona ja ollut näiden kanssa saastaisessa suhteessa. Sinänsä ja itselleen tätä voitaisiin pitää enemmän kevytmielisyyden kuin todellisen turmeltuneisuuden osoituksena, ja hänen jäämisensä tähän laitokseen edellisestä ...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Kodin suhteesta kouluun, esitelmä keväällä 1844

Päivämäärä: 
1.5.1844
Hyvät naiset ja herrat! – Tapa ja laki antaa minulle tässä tilaisuudessa mahdollisuuden vaatia huomiotanne näihin muutamiin sanoihin, ja syistä jotka myöhemmin on helppo käsittää, saan nyt nöyrimmin pyytää huomiotanne seuraavalle lyhyelle esitykselle kodin ja koulun välisestä suhteesta. Lisään vielä tähän pyynnön, että suopeasti suhtautuisitte esitystavan ja aiheen kehittelyn puutteisiin. Tämä aihe on merkitykseltään aivan liian suuri, jotta sitä voitaisiin mitenkään täydellisesti selvittää sinä aikana jona uskallan koetella korkea-arvoisen yleisön kärsivällisyyttä. Mikä on kodin suhde koul...

Anomus Porvoon tuomiokapitulille 9.5.1844

Päivämäärä: 
9.5.1844
Nöyrin Anomus!   Täten saan kunnioitetun määräyksen mukaan nöyrimmin lähettää yläalkeiskoulun oppimäärä- ja lukujärjestysehdotuksen, ja pyydän nöyrimmin, että korkea-arvoisin herra tohtori piispa, ritarikunnan jäsen ja korkea-arvoinen tuomiokapituli jättää suosiollisesti huomiotta määräyksen myöhäisen noudattamisen. Kun minulla on vain vähän kokemusta koulun menettelytavoista, minun on ollut vaikea ilmoittaa, mitä sen kannalta on pidettävä hyödyllisenä ja välttämättömänä. Varsinkin oppimäärien tapauksessa minun on pitänyt odottaa kuluvan kouluvuoden kurssien määrittämisen antamaa kokemusta....
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Anomus Porvoon tuomiokapitulille 6.6.1844.

Päivämäärä: 
6.6.1844
Nöyrin anomus!   Edellyttäen, että täällä oleva yläalkeiskoulu ensi elokuun 24. päivänä siirtyy uusiin tiloihin, jotka Kuopion kaupunki on sitoutunut sen tarpeisiin luovuttamaan, ja kun tiedän, että tämä tila ilman suuria, kalliita muutoksia ja korjauksia on tarkoitukseen täysin kelvoton, mutta että kaupungin viranomaiset eivät kuitenkaan ota huomioon mitään tällaisia muutoksia, niin pidän velvollisuutenani nöyrimmin ilmoittaa asiantilasta korkea-arvoiselle herra tohtorille, piispalle ja ritarikunnan jäsenelle sekä korkea-arvoiselle tuomiokapitulille ja kunnioittavimmin ehdottaa, eikö minul...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Vapaudesta ja pakosta kasvatuksessa, koulupuhe 15.6.1844

Päivämäärä: 
15.6.1844
Ohjaavat ja ilahduttavat sanat kuuluvat aina opettajan virantoimitukseen. Mutta erityisen sopivia ne ovat tällaisessa tilaisuudessa, kun opettaja ja hänen oppilaansa lähtevät päättyneen työn jälkeen etsimään lepoa, kun oppilaat eroavat pitkäksi aikaa opettajan huolenpidosta. Tämä tilaisuus, ainoa, jolloin myös nuorten vanhemmat ja huoltajat ovat hetken meidän opettajien kanssa, kehottaa myös kertomaan aiheista, joihin pitää molemmin puolin tarttua yhtä myötätuntoisesti, nimittäin aiheista, jotka koskevat molemmille yhtä rakasta nuorison opetusta ja sivistystä. Kun siksi, korkea-arvoisat kuu...

Ilmoitus Yliopistolle 15.6.1844

Päivämäärä: 
15.6.1844
Nöyrin ilmoitus!   Sen jälkeen, kun minulla viimeksi oli kunnia ilmoittaa asiasta Teidän Suuriarvoisuudellenne, neljännen ja kolmannen luokan oppilasluettelossa on tapahtunut se muutos, että nuorukaiset Johan Bernhard Schlüter ja Bernhard Sarlin, molemmat neljänneltä luokalta, ovat tänään saaneet todistuksensa lukioon siirtymistä varten sekä nuorukainen Leonard Wilhelm Mohell samalta luokalta ja Gideon von Becker kolmannelta luokalta on osoittamansa siveettömän, muuta koulunuorisoa siveettömyyteen viettelevän elämäntavan takia viime huhtikuun 2. päivänä erotettu tämän Yläalkeiskoulun yhteyd...
Paikat: 
Asiat: 

Porvoon tuomiokapitulille 10.7.1844

Päivämäärä: 
10.7.1844
Herra tohtori ja ritarikunnan jäsen Mathias Ingmanin välityksellä olen tänään saanut ottaa vastaan maanmittari L. I. Mohellin Korkeasti kunnioitetulle Tuomiokapitulille osoittaman valituskirjelmän, joka koskee täkäläisen yläalkeiskoulun opettajakunnan päätöstä erottaa Mohellin poika tästä koulusta, sekä tiedonannon Korkeasti kunnioitetun Tuomiokapitulin tästä asiasta tekemästä päätöksestä. Kuopiossa 10. heinäkuuta 1844. Joh. Vilh. Snellman    
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Anomus Porvoon tuomiokapitulille 25.7.1844

Päivämäärä: 
25.7.1844
Nöyrin anomus!   Herra lääninkuvernööriltä olen suullisesti saanut tietooni, että ehdottamiani tulevan koulurakennuksen korjauksia, jotka toinen kaupungin kahdesta maistraatin jäsenestä toimittamassaan katsauksessa hyväksyi, ei tulla toteuttamaan, ja että tieto tästä lähtee päivän postin mukana korkea-arvoiselle herra piispalle, tohtorille ja ritarikunnan jäsenelle ja korkea-arvoiselle tuomiokapitulille. Jos näin on, niin tämän seurauksena koulu tulee olemaan tiloissa, jotka minun mielestäni ovat niin pienet, että niissä pakostakin syntyvän epämiellyttävän huonon ilman lisäksi niissä tilois...
Kirjeenvaihto: