Sanomalehtimies

Sanomalehtimies

Saima nro 47, 21.11.1844

Päivämäärä: 
21.11.1844
Tilausilmoitus Tämän lehden tilaushinta vuodeksi 1845 on 2 hopearuplaa sekä postimaksut. Mahdollisuudet lehden koon kasvattamiseen riippuvat vielä olosuhteista; liitteen ilmestymiskertoja kuitenkin lisätään tilaajamäärän sallimissa rajoissa. Lehden sisällöstä ei voida luvata muuta kuin se vähä, minkä meneillään oleva vuosikerta on osoittanut toimituksen pystyvän saamaan aikaan, koska sen henkilöstönä on tulevaisuudessakin ainoastaan Julkaisija.   Uutisia Tukholma. Erästä valtiopäivillä esillä olevaa kysymystä pidetään juuri nyt erityisen tärkeänä. Vanhoilta ajoilta asti on nimittäin toiminu...
Asiat: 

Saima nro 19, 7.5.1845

Päivämäärä: 
7.5.1845
Kuopio Kylmät yöt viivyttävät yhä kevään saapumista. Hieman keväistä vilkastumista on kuitenkin havaittavissa hyvässä kaupungissammekin, kun monien rakennusten ulkoasua kohennetaan. Uudisrakennuksista, joita kuitenkin aivan erityisesti kaivataan, ei sen sijaan ole kuultu mitään. Rakentamisen esteisiin kuuluu epäilemättä sekin seikka, että varakkaammat kaupunkilaiset pitävät useitakin kaupungin tontteja puutarhamainaan, joten pelkkä maa tällä yleensäkin ahtaalla alueella on niin kallista, ettei sille voida järkevästi laskelmoiden pystyttää suuria rakennuksia. Tonttien omistajille lienee aset...
Asiat: