Ågren, Sven Petter

Ågren, Sven Petter

1787–1860. Ruotsalainen pedagogi. Filosofian maisteri 1808. Karlbergin sotilasakatemian matematiikan ja fyysisen maantieteen lehtori 1814–16, kieliopin ja kielten lehtori 1820–44, professorin arvo 1826. Pappisvihkimys 1845. Kirkkoherra 1846–60.

Freja nro 29, 10.4.1840: Kirjallisuutta, arvostelu Sven Ågrenin teoksesta Geografisk kontsruktionsbeskrifning

Päivämäärä: 
10.4.1840
Geografisk konstruktionsbeskrifning 1. nide, 1. vihko, 1. ja 2. arkki. Kirjoittanut Sven Ågren, Stockholm 1840.   Nämä kaksi arkkia ovat alkuna teokselle, jonka sisältö on yhtä laaja kuin tavoitekin. Teos ei pyri enempään eikä vähempään kuin tietyille periaatteille pohjautuvaan pedagogiikan uudistamiseen ja luomaan yleistä opetusta varten näille periaatteille pohjautuvan ensyklopedisen oppikirjan. Hra professori Ågren on jo aikaisemmin saanut sekä omassa maassaan että Saksassa myönteistä huomiota omaperäisestä ja psykologisesti hyvin perustellusta maantieteen opetusmetodistaan. Paitsi että ...