Robert Lydeckeniltä

Tietoka dokumentista

Tietoa
14.12.1867
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Bremenissä 14.12.1867

 

Herra Senaattori J. W. Snellman! 

 

Täällä useita pohjoismaisia puutavaranviejiä edustava toiminimi H. H. Bolte Witwe & C:o on tehnyt usein sopimuksia ratapölkkyjen toimituksista, juuri nyt yrityksellä on hollantilaisilta saatu toimeksianto tehdä sopimus 50 000 ratapölkyn toimittamisesta, he aikoivat ottaa yhteyden riikalaiseen tavarantoimittajaansa, sain kuitenkin heidät odottamaan kaksi viikkoa, jotta Suomesta saataisiin vastaus, voitaisiinko nämä ratapölkyt ehkä toimittaa sieltä. Jotta en päästäisi mitään menemään ohi huomautuksetta ja yrittämättä vaikuttaa asiaan ja kun lisäksi olen täysin varma siitä, että Herra Senaattori ottaa hyväntahtoisesti vastaan kaiken, mitä minä ja muut voimme maamme yleisten etujen edistämiseksi kertoa, minun ei mielestäni pidä vaieta siitä, mitä havaitsen tai kuulen.

Muuan riikalainen kauppahuone oli viime vuonna tehnyt sopimuksen 100 000 pölkyn toimittamisesta Dordrechtiin tai Rotterdamiin. Kauppahuone ilmoitti hinnan vapaasti laivassa Riiassa sekä sai maksun jokaisesta lastista Hampurissa kolmen kuukauden kuluttua konossementin päiväyksestä, mutta takasi rahtimaksuksi Riiasta Dordrechtiin tai Amsterdamiin

21 Englannin shillinkiä puolipyöreistä 50 kuutiojalan

19 ” ” nelisivuisista lastilta englantilaisten mittojen mukaan.

Sopimuksen mainittujen 50 000 ratapölkyn toimittamisesta ensi vuonna Dordrechtiin tai Rotterdamiin pitäisi sisältää seuraavat asiat, ja otan vapauden kirjoittaa ne tähän saksaksi, siis

[saksaksi]

50 000 kuusipuisen ratapölkyn toimitus

6” x 10” täysin nelisivuisia ratapölkkyjä, joiden leveys 10 tuumaa ja korkeus 6 tuumaa

3” x 5” x 6” x 11” monisivuisia ratapölkkyjä, joiden leveys 11 tuumaa, korkeus 6 tuumaa ja yksi sivupinta 5 tuuman levyinen ja vähintään 3 sivun väliset kulmat suorat.

6 ½ x 12” puolipyöreitä ratapölkkyjä, joiden leveys 12 tuumaa ja korkeus 6 ½ tuumaa.

Pölkkyjen pituuden on oltava 8 jalkaa, kaikki Preussin = Reininmaan mittoina.

Jokaisessa toimituserässä on oltava vähintään 20 % a-tyypin, enintään 30 % c-tyypin ja 50 % b-tyypin pölkkyjä. 1/3 toimitettava heinäkuuhun, 1/3 elokuuhun & 1/3 syyskuuhun mennessä.

Hintatarjoukset on tehtävä tavarasta, joka on vapaasti laivassa, mikäli mahdollista ilman rahtimaksua Rotterdamiin tai Leeriin.

Mitat ovat vähimmäismittoja, rautatien johtokunta ottaa kyllä vastaan järeämpää tavaraa, mutta siitä ei makseta korkeampaa hintaa, joten yrittäjien on merirahdin takia välttämättä saatava tarkoin mittojen mukaisia ja hyvin työstettyjä pölkkyjä.

Puutavaran on oltava laadultaan hyvää, pölkyt eivät saa olla käyriä eikä niissä saa olla lahonnutta oksapuuta, myöskään oksanreikien paikkaaminen ei ole sallittua; pölkyiksi hakattuja kapenevia latvoja ei myöskään oteta vastaan.

Hinnat 5 %:n välityspalkkio mukaan luettuna on asetettava maksettavaksi remburssilla Hampurissa tai Amsterdamissa 3 kuukauden kuluttua konossementin päiväyksestä.

–––

Viime vuonna Riiasta toimitettavaksi sovittiin 20 000 nelisivuista, 80 000 puolipyöreää ratapölkkyä, joiden pituus oli 2,60 metriä, korkeus 14/100 metriä ja leveys 28/100 metriä ja hinta 1,20 fl (Hollannin guldenia) kappaleelta vapaasti laivassa Dordrechtissa tai Rotterdamissa.

Rahtimaksu Riiasta Dordrechtiin ja Rotterdamiin oli

21 Englannin shillingiä puolipyöreistä 50 kuutiojalan

19 ” ” nelisivuisista lastilta

[ruotsiksi] Jos valtio voisi ottaa tällaisen toimituksen toteuttamisen huolekseen, Riiassa tuollaisia ratapölkkyjä on nähtävissä, ja valmistus voitaisiin suorittaa niiden mallin mukaan.

Lupasin antaa H. H. Bolte W:we & C:olle 14–16 päivän kuluessa vastauksen, jos toimitus voisi tapahtua Kemin alueen metsistä, voitaisiin kirjeenvaihto hoitaa suoraan juuri mainitun yrityksen kanssa, ellei toimitusta voida hoitaa, pyytäisin nöyrimmästi, että saisin tästä tiedon Lontooseen edellisessä kirjeessäni mainitsemaani osoitteeseen.

Suokaa hyväntahtoiseksi anteeksi, että rohkenen sans façon [hyviä tapoja noudattamatta] kirjoittaa Herra Senaattorille ja teen sen näin kehnolla käsialalla – tämä asia on kiireellinen, sen takia kirjoitan nyt juuri ennen lähtöäni täältä Amsterdamiin.

Erinomaisinta kunnioitustani vakuuttaen olen edelleenkin

Herra Senaattorin

nöyrin palvelija

Robert Lydecken

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: