Herman Kellgrenille

Editoitu teksti

Suomi

Kuopiossa 9.12.1848

 

Veli Kellgren! 

 

Olisin mielelläni halunnut toivottaa sinut vilpittömästi tervetulleeksi isänmaahan ilman muuta erityistä kirjoittamisen syytä – mutta olet hyväntahtoisuudessasi ehtinyt ennen minua: myönnän mielihyvin tässä yhteydessä, että olen antanut Sinulle siihen hyvää aikaa, koska kirjoituskäyttäytymiseni noudattaa aikomuksiani perin kehnosti. Voin kuitenkin sanoa, että olen kerran yrittänyt parannuksen tekoa, kun nimittäin höyrylaivan tykinlaukaus muistutti minulle Helsingissä, että oli lähdettävä satamaan Sinua vastaan. Lehdistä, jotka sitten korvasivat tykin, lähtee minun korviini niin vähän ääntä, että niiden muistuttelu on jäänyt liian heikoksi. Lue minut siitä huolimatta niiden monien joukkoon, jotka ovat odottaneet kotiinpaluustasi seuraavan hyvää yleisille asioille ja joita se ilahduttaa.

Kiitos kirjeistä ja minua koskevista uutisista. Hyväntahtoiseen pelkoosi niiden vaikutuksesta ei ollut syytä; niistä voi sanoa samaa kuin lehdistä on sanottu. Olisin ainoastaan asian takia halunnut vaihtaa pari sanaa titulus Schulténin kanssa hänen vihjauksestaan; valitustielle lähteminen tympäisi minua kuitenkin, koska oikaisua ei luultavasti olisi kuitenkaan tullut.

Sinun ja muiden ystävien myötämielinen kiinnostus Litteraturbladetin tulevaisuutta kohtaan on hyvä asia. Olin jo Lönnrotin kehotuksesta päättänyt jatkaa sen julkaisemista, etenkin kun viivyttelyn takia oli mahdotonta saada ajoissa hänen suostumustaan lehden lopettamiseen. Olen saanut lehdestä tuottoa 130–140 hopearuplaa. Siitä on hankala maksaa palkkioita – jos on minun asemassani. Olen kuitenkin maksanut käännöksistä 5 hopearuplaa arkilta.

Sisällön laatu on ollut kehnonlainen. Mutta oikeaan osuminen ei myöskään ole helppoa. Ilman itserakkautta oletan, että se on Teille vielä vaikeampaa. Vanhan suunnitelman noudattaminen uusin toimittajavoimin ei riitä. En tiedä, mitä olisi pantava sen sijaan. Lisäksi Elmgren ajattelee vain abstraktisti, hän ei ole tottunut keräämään faktoja eikä ottamaan aiheitaan olemassa olevasta todellisuudesta. Elleivät viime ajat ole vaikuttaneet kirjallisiin intresseihisi yhtä paljon kuin minuuteesi ihmisenä, en usko Sinunkaan haluavan hajottaa kiinnostustasi moniin suuntiin. Cygnaeuksen epäkäytännöllisyys ei lainkaan sovellu tälle yleisölle. Europaeuksella on oma selkeä aihepiirinsä. Lyhyesti sanottuna: olen valmis luopumaan lehdestä asian takia ja Teidän takianne – mutta miettikää tarkasti, millä keinoilla se saadaan nousuun, niin että asia hyötyy siitä ettekä Te itse joudu turmioon. Mies, joka ei vallitsevan sensuuripakon, mielivallan ja surkeuden oloissa ole täysin antanut palttua kaikelle, saa olla varovainen. Tiedeväelle ei lehteä voida kirjoittaa, eikä suuri yleisö elä abstraktin tiedon varassa. Ainoalla suunnalla, jonne etenemällä jotakin saattaisi tapahtua, on masentavana esimerkkinä Suomettaren yltäminen vain 200 tilaajaan. Litteraturbladetin muuttaminen suomenkieliseksi olisi mielestäni paras ratkaisu, jos vain voitaisiin löytää toimitus, joka osaisi kirjoittaa hyvää suomea ja jolla olisi tähän tarvittavia ajatuksia.

Kysy, mitä Frenckell & Son pyytäisi painatuksesta. Sen siirtäminen pois täällä vallitsevasta typografisesta kurjuudesta olisi toivottava siirto. Omaisesi ovat terveitä ja hyvissä voimissa.

Veljellisesti

Joh. Vilh. Snellman

 

PS Puhu Morgonbladetin ja Helsingfors Tidningarin kanssa Litteraturbladetin ilmoittelusta. Kerro molemmille ystävällisiä terveisiä ja kiitä. Samoin Fr. Tengströmille, jolle en nytkään ehdi kirjoittaa, Cygnaeukselle, Ingmanille, Sireliukselle.

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: 
Alkuperäinen