Axel Wilhelm Wahrenilta

Tietoka dokumentista

Tietoa
28.12.1867
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Forssassa 28.12.1867

 

Keisarillisen Senaatin Valtiovaraintoimituskunnan Herra Päällikölle.

 

Jalosukuinen Herra Senaattori! 

 

Samalla kun esitän nöyrimmän kiitokseni ansaitsemattomasta Keisarillisen Senaatin suosiollisuudesta, joka on tullut osakseni Keisarillisen Senaatin asettaessa kolmentuhannen markan summan yksityiseen käyttööni, vakuutan osaavani arvostaa tätä suosiota ja pyrkiväni osoittautumaan sen arvoiseksi ponnistelemalla edelleen Suomen teollisuuden moninaisten muotojen edistämiseksi. Osoitukseksi siitä, miten olen käyttänyt mainitun summan, rohkenen oheistaa jäljennöksen Tammelan pitäjänkokoukselle esitetystä muistiosta.

Syvintä kunnioitustani ja kiitollisuuttani vakuuttaen olen edelleenkin

Jalosukuisen Herra Senaattorin

nöyrin palvelija

A. W. Wahren

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: