Andrei M. Engelsiltä

Tietoka dokumentista

Tietoa
10.2.1864
Pvm kommentti: 
Myös 22.2.1864
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

[saksaksi]

Pietarissa 10./22.2.1864

 

Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori, 

 

Koska en ole tähän päivään mennessä saanut vastausta viime vuoden lokakuun 18./30. päivänä lähettämääni kirjeeseen, jossa lähetin Teille, suuresti kunnioitettu Herra Senaattori, piirroksen sekä esittelyn akateemikko Jacobin keksimästä valvontalaitteesta, lähetän nöyrimmän pyyntöni, että suvaitsisitte kunnioittaa minua vastauksella, koska minulle on hyvin tärkeää kuulla Teidän henkilökohtainen mielipiteenne mainitusta laitteesta, ennen kuin anon yksinoikeutta sen myyntiin Suomessa. Henkilökohtaisen käsitykseni mukaan tällainen valvontalaite olisi juuri nyt erittäin tärkeä, ellei kysymys suurista viinanpolttolaitoksista menisi läpi valtiopäivillä, mikä kaikesta päätellen on mitä todennäköisintä; tällainen laite nimittäin voisi antaa Suomen kruunulle mahdollisuuden saada tuntuvat verotulot Suomen viinanvalmistuksen nykyisessä epänormaalissa tilanteessa puuhaan osallistuvia sortamatta, mutta silti laittomalle (säädetyn tuotantomäärän ylittävälle) viinanpoltolle rajat asettaen. Mikäli Te, suuresti kunnioitettu Herra Senaattori, pitäisitte suotavana joidenkin kirjallisten laskelmien saamista tämän esittämäni mielipiteen perustelemiseksi, olisin valmis heti Teidän vastauksenne saatuani nöyrimmästi esittämään Teille ideastani seikkaperäisen selvityksen, jota varten pyytäisin vain täsmällisen tiedon Suomessa vuosittain luvallisesti poltetun viinan kannumäärästä.

Toivoen, että Te, suuresti kunnioitettu Herra Senaattori, ette pahastu siitä, että näin vaivaan Teitä uudelleen, olen edelleenkin erinomaisen kunnioittavasti

Teidän altis ja nöyrin palvelijanne

And Engels

 

Herra Senaattori jne. jne. Snellmannille Boulevard der Garde zu Pferde 2, asunto 7.

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: