Adolf Fredrik Waseniukselta

Tietoka dokumentista

Tietoa
10.4.1868
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

10.4.1868

Hra Forsberg ei ole ottanut vastaan laskua nauriinsiemenistä, vaan merkinnyt laskuun osoituksen, että summa on nostettavissa Hra Halen Söhle & Co:n konttorista, ja yhtiöllä on ohje lähettää lasku sen jälkeen Suomen Pankkiin.

Hinta yksiköltä:

varhaisen keltanauriin siemenet 50 Hampurin Pankin markkaa 100 naulalta

myöhäisen keltanauriin siemenet 50 Hampurin markkaa samalta määrältä

lantunsiemenet Rutabaga 70 Hampurin markkaa samalta määrältä

” Altringsham 95 ” ” ” ”

Nöyrimmästi

A. F. Wasenius

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: