Höckert, Herman Petter

Höckert, Herman Petter

1824–1801. Varatuomari 1850. Tullihallituksen sihteeri 1863, asessori 1867. Turun kunnallispormestari 1869. Senaatin valtiovaraintoimituskunnan esittelijäsihteeri 1881. Tullihallituksen pääjohtaja 1881–1890.

Tullinhoitajan viran täyttö Viipurissa, lausunto senaatin talousosastossa 12.3.1867 (esimerkki aluehallinnon virkanimityksistä)

Päivämäärä: 
12.3.1867
Senaattori Snellman lausui seuraavaa: Koska kamreeri Avellan, vaikka hän myöhemmin on armollisesti saanut oikeuden, sen estämättä, että hänen hallussaan pitämään kamreerin virkaan liittyy kuudennen luokan arvo, hakea ja ansionsa mukaan tulla nimitetyksi alempiarvoisiin virkoihin, ei hän kuitenkaan valituksen kohteena ollutta esitystä laadittaessa ollut vahvistanut oikeuttaan sellaiseen etuun, niin katsoi senaattori johtokunnan toimenpiteen kamreeri Avellanin suhteen olleen oikeutetun ja säädöksissä olevien määräysten mukainen. Sen sijaan, koska kihlakunnantuomari Höckert on aikaisemmin hake...
Paikat: