Geitlin, Wilhelm Gabriel

Geitlin, Wilhelm Gabriel

1838–1906. Senaatin virkamies vuodesta 1863. Valtion edustaja hypoteekki­yhdistyksessä 1880–1906. Valtiokonttorin ylijohtaja 1891–1903. Todellinen valtioneuvos 1901.

Wilhelm Gabriel Geitlinille

Päivämäärä: 
31.1.1880
Keisarillisen Senaatin Suomen Hypoteekkiyhdistykseen asettamalle asiamiehelle, Herra Esittelijäsihteeri ja Ritari W. G. Geitlinille   Kun johtokunta alamaisesti anoo, että se saa nostaa kuluvan vuoden osuuden siitä subventiosta, jonka Hänen Keisarillinen Majesteettinsa on armossa myöntänyt hypoteekkiyhdistykselle, johtokunnalla on kunnia aiemmin saadun määräyksen mukaisesti esittää kertomus lainaustoiminnan läänikohtaisista voitoista tai tappioista vuoden 1879 päättyessä, jollaisen tappion yhdistyksen lainanannosta osalliset ovat velvollisia korvaamaan. Oheen liitetystä taulukosta käynee se...
Kirjeenvaihto: