Theodor Sebastian Thiléniltä

Tietoka dokumentista

Tietoa
16.3.1868
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Mikkelissä 16.3.1868

 

Suuresti kunnioitettu Veli! 

 

Päivän postissa lähtee senaatille anomus, jossa pyydetään lupaa luovuttaa kaikki kruununmakasiineissa oleva kevätvilja kylvösiemenlainoiksi ja hätätilassa Riian ruista syömäviljaksi.

Leivästä on ollut varsin tuntuvaa pulaa jo jonkin aikaa, ja pula jatkuu edelleenkin etenkin läänin itäosassa, mutta myös monien läänin kuntien pahemmin hallanaroissa kylissä. Ruista, jota viime aikoina on ostettu maan muihin osiin, kuuluu olleen läänin keski- ja länsiosassa, mutta mistäpä rahaa ottaa ihminen, joka on jo viime syksynä nähnyt niin viljan kuin kaiken muunkin irtaimen omaisuutensa myynnin pakkohuutokaupassa yksityisten velkojensa katteeksi.

Viimeksi lääniin tekemälläni matkalla kävin jokaisen kunnan pahimmin hädänalaisissa kylissä ja sain tällöin maistaa monenlaisia leipiä – toinen toistaan kehnompia. Tähän tulokseen on päädytty todellakin pääasiassa siitä syystä, ettei ole välitetty ajoissa hyödyntää leivän korvikkeita, ja antamani lohdutus rajoittuikin tästä syystä sanoihin [lainaus suomeksi] ”kyllä tällä leivällä elää” ja kunnon nuhdesaarnaan huonosta taloudenpidosta. Koska periaatteeni on, sans comparaisons [ehdottoman ensisijaisesti], vaatia Napoleon I:n sanonnan mukaisesti mahdotonta mahdollisimman hyvän tuloksen saavuttamiseksi, pyrin myös mahdollisimman pitkään välttämään syömäviljan luovuttamista kruununmakasiineista, mutta juuri sen takia minulla on oltava oikeus auttaa heti niitä kuntia, joissa järjestelmä ei enää kestä, mikä tilanne lienee hyvin pian edessä Heinäveden, Savonrannan ja Kerimäen seurakunnissa, etenkin kun muista lääneistä saapuvien kerjäläisten virta on suunnaton kaikista sen patoamiseen tähdänneistä yrityksistäni huolimatta. Tässä yhteydessä haluan kertoa sen merkillisen tosiasian, että läänissä on tavattu kerjäläisiä, jotka ovat kotoisin Hämeen ja Uudenmaan lääneistä – osoitus siellä vallitsevasta pahasta tavasta kärsiä nälkää huonoina vuosina ja elää hyvät vuodet tulevaisuutta juurikaan ajattelematta; ellei näin olisi, kahtena peräkkäisenä vuotena koettu kato ei olisi voinut ajaa mainittujen läänien väestöä näin pitkälle köyhyyteen. Siemenviljasta tulee paha pula sekä hallavaurioiden takia että itämiskyvyn kadotessa tavaran kuljetusten viipyessä matkalla.

Kysellessäni olen saanut toisilleen täysin vastakkaisia tietoja kevätviljojen itämiskykyisen kylvösiemenen määrästä seurakunnissa, joissa sitä pitäisi olla; syy tähän on selvästikin suomalaisten piittaamaton suhtautuminen siemenviljan kelvollisuuden tutkimiseen ajoissa. Se tiedetään, ettei useissa seurakunnissa ole siemenviljaa lainkaan. Kruununmakasiineissa olevat noin 5 000 tynnyriä ohraa ja 700 tynnyriä kauraa täyttävät tarpeen vain siinä tapauksessa, etteivät monet tilalliset kykene hankkimaan takausta, mikä on hyvin todennäköistä; sehän sopisi aivan hyvin, elleivät monet pellot jäisi kylvämättä. – En tiedä, mitä minun pitäisi tehdä, kun en ole saanut ostetuksi enempää kuin 30 tynnyriä kauraa ja kuitenkin ennustan, että läänin itäosassa tämän viljalajin kylvösiemenen puute osoittautuu suureksi. En myöskään haluaisi rasittaa kruunua venäläisen kauran ostoilla, sillä vilja olisi kuljetuksen takia liian kallista. Edellä esittämistäni syistä en mielelläni luovuttaisi Oulun läänille valtiovaraintoimituskunnan kirjeessä mainittuja 1 000 ohratynnyriä, etenkin kun on havaittu, ettei Riian ohra menesty meidän savolaisessa maaperässämme. – Voin huhtikuun 10. päivän vaiheilla antaa tarkempia tietoja siemenviljan tarpeestamme; pakottaakseni rahvaan säästämään siemenviljaa en ole halunnut ennen sitä ottaa tätä kysymystä esiin.

Köyhille tarvitaan töitä luultavasti jo toukokuun puolivälissä – varsin suurisuuntaisesti. Tähän voidaan käyttää makasiinien ruista. Ajoneuvojen saaminen jauhojen kuljettamiseen Lauritsalasta on ollut hyvin vaikeaa sekä maateillä että jäillä vallitsevan huonon kelin ja vieläkin huonompien hevosten takia. – Toivon kuitenkin saavani asian pian loppuun hoidetuksi.

Hovioikeus ja keisarillinen senaatti vahvistivat hovioikeuden kerrassaan oivallisen ratkaisun, jossa makasiininhoitaja Lohman tuomittiin 6 kuukauden ajaksi pidätettäväksi virasta – juttu tuottaa hänelle hyötyä ja kruunulle tappiota viljan nykyisen hinnan mukaan 2 700 markkaa, koska makasiinin sisältö on tynnyri tynnyriltä mitattava. Olen vaivannut päätäni voidakseni jollakin tavalla vähentää hänen hyötyään ja pienentää kruunun tappiota, mutta en ole keksinyt parempaa keinoa kuin tiedustelun lähettäminen senaatille siitä, kuuluuko hänelle jokin osuus lahjoituskapoista. Tiedän hyvin, että nämä kuuluvat hänelle, mutta minun tiedusteluni Sinä panet toistaiseksi punaisen veran alle ja jätät sen sinne kesään saakka, jotta ainakin kevään siemenvilja ehdittäisiin luovuttaa; ellei asiaa näin hoideta, ei minulla ole aihetta lykätä ratkaisun täytäntöönpanoa. Joihinkin toimiin on ryhdyttävä viinapannujen lunastamiseksi. Olen sitä mieltä, että niitä on syksyllä otettava vastaan viljalainojen maksuksi, jolloin ne, joilla ei ole viljavelkaa, samalla luopuisivat lainansaajien hyväksi oikeudestaan korvauksen saamiseen. Kunnat, joilla ei ole velkaa kruunulle, saisivat korvauksen rahana. Aidosti kunnioittaen ja ystävyydessä allekirjoitan olevani

suuresti kunnioitetun veljeni palvelija

T. S. Thilén

 

PS Toivoin saavani Puumalasta ajoneuvoja jauhokuljetuksiin, mutta enpä saanut. Lähetin kuriirin välityksellä sanan vt. kruununvoudille ja odotan viikon kuluessa lopullista vastausta. Mainitut jauhot ovat tuottaneet minulle niin paljon harmeja, että vain henkilökohtainen ystävyyteni Sinun kanssasi, veliseni, on pidätellyt minua ilmoittamasta jo aikoja sitten, etten saa ajoneuvoja. Ehdotukseni rukiin luovuttamisesta Savonlinnan makasiinista Kuopion lääniin koskee ainoastaan äärimmäistä hätää ja tietysti jauhojen saamista Lauritsalasta vastineeksi heti vesien auetessa. Pelkään, että hallussamme olevat 2 800 tynnyriä Riian ruista ja vielä enemmänkin on luovutettava syömäviljaksi. Jos sähkeitse saamani tieto, että Pietarista saadaan kauraa 5 ruplan 25 kopeekan hintaan ja 6 markan rahtikuluilla säkiltä, pitää paikkansa, olisi parasta ostaa tavara nyt; avoveden aikaan se tulee liian myöhään.

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: