Lars Johan Mohell’ille

Tietoka dokumentista

Tietoa
10.4.1844
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Kuopiossa 10.4.1844

 

Herra insinööri Mohell Libelitzissä, 

 

Erittäin surullisena velvollisuutenani on kertoa Teille syistä, jotka ovat johtaneet yläalkeiskoulun opettajat erottamaan koulusta Teidän poikanne, Leonard Vilhelmin.

Toisten todistukset ja hänen oma tunnustuksensa ovat vakuuttaneet, että hän häpeämättömästi on todennäköisesti jo pitkään vieraillut irstaiden naisten luona ja ollut näiden kanssa saastaisessa suhteessa. Sinänsä ja itselleen tätä voitaisiin pitää enemmän kevytmielisyyden kuin todellisen turmeltuneisuuden osoituksena, ja hänen jäämisensä tähän laitokseen edellisestä huolimatta voisi siten olla mahdollista. Kun hän kuitenkin lisäksi häpeällisesti houkuttelee mukaan paljon nuorempia tovereitaan, ovat koulun opettajat katsoneet näiden nuorempien oppilaiden hyvinvoinnin vaativan hänen erottamistaan koulusta.

Minulle tämä oli odottamatonta, ei kuitenkaan yhtä odottamatonta muille opettajille, joilla on ollut tilaisuus lähemmin oppia tuntemaan hänen luonteenlaatunsa, miten hänen luonteensa tässä tapauksessa on ollut paha ja röyhkeä, kun sekä hänen rikkomuksensa että rangaistuksen ankaruuden olisi pitänyt herättää katumusta ja surua. Minulla on syytä pelätä, että hänen isältään saamansa lupa oman mielensä mukaan joko jäädä kouluun tai erota koulusta on kannustanut häntä paaduttavaan ylimielisyyteen. Tämän vuoksi melkeinpä epävarmana siitä, pidättekö Te hänen kohtaloaan edes valitettavana, en voi olla vakuuttamatta omaa sydämellistä osanottoani hänelle ja hänen vanhemmilleen, ja vakuutan, etten minä tai koulun muut opettajat surutta ryhdy toimenpiteeseen, jonka olosuhteet ovat tehneet välttämättömäksi, ja joka sulkee harhautuneen nuorukaisen kaikkien tämän maan virallisten koululaitosten ulkopuolelle. Tämän vaikutusta hänen tulevaisuuteensa ei varmastikaan voida ajatella ilman suurta tuskaa.

Tahdon mielelläni uskoa, että Teidän poikanne tulee katumaan ja oikaisemaan virheet, jotka ovat vieneet näin vakavaan onnettomuuteen. Hellittämättömin varoitukseni hänelle on kuitenkin, että hänen pitää huolehtia vilpittömästä ja nöyrästä mielestään, jota ilman hän on alttiina todelliselle turmelukselle, ja pyydän Teitä esittämään hänelle tämän varoituksen sekä tervehdyksen, yhtä rakastavan myös syylliselle.

Toivoen sydämellisesti Teille lohtua, jota itse toden totta tarvitsen ja kaipaan, minulla on kunnia allekirjoittaa Teidän

Nöyrin palvelijanne

Joh; Vilh; Snellman

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: