Ilmoitus Yliopistolle 15.6.1844

Tietoka dokumentista

Editoitu teksti

Suomi

Nöyrin ilmoitus!

 

Sen jälkeen, kun minulla viimeksi oli kunnia ilmoittaa asiasta Teidän Suuriarvoisuudellenne, neljännen ja kolmannen luokan oppilasluettelossa on tapahtunut se muutos, että nuorukaiset Johan Bernhard Schlüter ja Bernhard Sarlin, molemmat neljänneltä luokalta, ovat tänään saaneet todistuksensa lukioon siirtymistä varten sekä nuorukainen Leonard Wilhelm Mohell samalta luokalta ja Gideon von Becker kolmannelta luokalta on osoittamansa siveettömän, muuta koulunuorisoa siveettömyyteen viettelevän elämäntavan takia viime huhtikuun 2. päivänä erotettu tämän Yläalkeiskoulun yhteydestä ainiaaksi. Kuopiossa 15. kesäkuuta 1844.

Joh. Vilh. Snellman

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: