Eriävä mielipide K. Ignatiuksen teoksen julkaisemisesta, lausunto Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa

Tietoka dokumentista

Tietoa
15.3.1881
Pvm kommentti: 
Päivämäärä ei ole tarkka
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Pyydän saada esittää eriävän mielipiteeni arviosta, jonka valiokunta on esittänyt toht. Ignatiuksen teoksesta, pyrkimättä eriävällä mielipiteelläni mitenkään vaikuttamaan enemmistön päätöksen muuttamiseksi.

Jos teos olisi ilmestynyt ruotsin kielellä ja sen jälkeen suomeksi käännettynä, sitä ei tietenkään voitaisi lukea suomenkieliseen alkuperäiskirjallisuuteen kuuluvaksi. Niin ei kuitenkaan ole tiettävästi tapahtunut.

Toht. I. on julkaissut teoksen suomeksi, ja se kuuluu siis kiistatta suomenkieliseen alkuperäiskirjallisuuteen. Muutenhan alkuperäinen teos ei kuuluisi mihinkään kirjallisuuteen maailmassa.

Valiokunnalle ei kuulu, millä kielellä ensimmäinen käsikirjoitus on kirjoitettu, koska käsikirjoitusta ei ole sille luovutettu. Jos kirjoittaja on kohteliaisuudesta maininnut esipuheessa kääntäjän nimen, tällä ei ole mitään merkitystä. Kaikki tietävät toht. I:n osaavan suomea niin hyvin, että hän itse ymmärtää käännöksen, ja omasta puolestani olen varma siitä, että kirjoittaja on esittämällään arvostelulla vaikuttanut tuloksen kelvollisuuteen.

Jos siis tälle teokselle suodaan palkinto, se kuuluu kiistatta kirjoittajalle eikä kääntäjälle, jonka työn on korvannut se palkkio, jonka hän lienee saanut kirjoittajalta. Hän on ollut vain työntekijänä kirjoittajan palveluksessa.

Tämän eriävän mielipiteeni ilmoitin suullisesti hra lehtori Godenhjelmille ja pyydän nöyrimmästi, että saan pysyä kannallani. Tulevina aikoina sellainen arvio, jonka valiokunta on esittänyt, saattaisi olla vaaraton eikä sellaiseen pitäisi tulevaisuudessa enää ilmaantua aihettakaan. Mutta jos se korotetaan periaatteen asemaan, se voi asioiden ollessa vielä nykyisellään riistää suomenkielisen kirjallisuuden piiristä monta hyvää teosta. Miksi nimittäin suomen kielen tuntijan apua tarvitseva iäkkäämpi kirjoittaja näkisi vaivaa julkaistakseen teoksensa suomeksi, jos ansio tästä ja työn julkaisemisesta luetaan käännösapulaisen ansioksi eikä teosta yleensäkään lueta mihinkään maailman kirjallisuuteen kuuluvaksi. Vai kuuluuko esim. toht. I:n teos maamme ruotsinkieliseen kirjallisuuteen?

J. V. S:n.

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: