Anomus postijohtokunnalle 2.12.1843

Tietoka dokumentista

Tietoa
2.12.1843
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Jalosukuinen Herra Postitirehtööri,

Valtioneuvos ja Ritari!

 

Sitten kun Hänen Keisarillinen Majesteettinsa on viime marraskuun 7. päivänä armollisesti suonut minulle privilegion ryhtyä tulevan vuoden 1844 alusta julkaisemaan Kuopion kaupungissa kerran viikossa ilmestyvää sanomalehteä nimeltä Saima, jonka tulevasta sisällöstä antaa tietoja tähän kirjeeseen liitetty Hänen Keisarillisen Majesteettinsa mainitun armollisen privilegiokirjeen jäljennös, saan täten kunnian anoa Jalosukuiselta Herra Postitirehtööriltä, Valtioneuvokselta ja Ritarilta, että mainitun sanomalehden tilauksia, joiden hinnaksi koko vuodelta tulee 2 hopearuplaa, otetaan vastaan sekä Keisarillisen Postihallituksen Sanomalehtitoimistossa että kaikissa maan postitoimistoissa.

Edelleenkin mitä täydellisimmin kunnioittaen

Jalosukuisen Herra Postitirehtöörin, Valtioneuvoksen ja Ritarin

nöyrin palvelija

J. V. Snellman

 

[Liite]

Rehtori J. V. Snellmanille suotu privilegio julkaista sanomalehteä Kuopion kaupungissa.

 

Hänen Keisarillinen Majesteettinsa

haluaa asiasta esitetyn alamaisen anomuksen perusteella täten armollisesti myöntää Kuopion kaupungissa toimivan yläalkeiskoulun rehtorille filosofian maisteri Johan Vilhelm Snellmanille luvan tulevan vuoden 1844 alusta julkaista mainitussa kaupungissa kerran viikossa sanomalehteä nimeltä Saima, joka sisältää kotimaan- ja ulkomaanuutisia, jotka lainataan muista kotimaisista sanomalehdistä, kirjallisuutta ja taloutta koskevia kirjoituksia, historiallisia kertomuksia, novelleja ja muuta kaunokirjallisuutta ym., kuitenkin tässä yhteydessä mitä tarkimmin maassa voimassa olevien sensuuria ja painovapautta koskevien säädösten määräykset ja sisällön huomioon ottaen; ja sen ohella, ettei sanomalehden julkaisija saa ilman erikseen annettavaa lupaa myynnillä tai muuten luovuttaa toiselle tätä privilegiota, joka peruutetaan, jos sitä jollakin tavalla käytetään väärin, velvoittaa hänet lähettämään kyseessä olevaa lehteä yhden kappaleen Suomen valtiosihteerinvirastolle Pietariin, yhden Hänen Keisarillisen Majesteettinsa Suomen Senaatin kansliatoimituskunnalle ja yhden täkäläiselle Kenraalikuvernöörikunnan kanslialle. Tätä jokainen asianomainen alamaisesti noudattakoon. Helsingissä 7. marraskuuta 1843.

Hänen Keisarillisen Majesteettinsa Korkeassa Nimessä

Hänen Suomen asioita hoitava Senaattinsa:

 

L. G. v. Haartman August Ramsay

Lars Jägerhorn Fredr. Wilh. Pipping

Wilh. Gylling

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: