Adolf Edvard Arppelle

Tietoka dokumentista

Tietoa
15.9.1859
Pvm kommentti: 
Päivämäärä ei ole tarkka
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

 [1859]

 

Parahin Veli.

 

Koska olen vakuuttunut siitä, että englantilaisen puiston käärmemäiset linjat ovat ristiriidassa arkkitehtuurin suorien viivojen kanssa etenkin silloin, kun rakennukset ovat palatsimaisia ja tavoittelevat mahtavan vaikutelman luomista, minun on pakko pitää Helmin ehdotusta yliopiston piha-alueen kaunistamisesta periaatteessa virheellisenä. Se on englantilaisenkin puiston hahmotelmaksi melko huono ja köyhä.

Otin yhteyttä maist. Tallgreniin, joka oli kanssani samaa mieltä suorien linjojen välttämättömyydestä. Hän on lisäksi sitä mieltä, ettei linnanpihan tapaiselle aukiolle voi sijoittaa puita tai niitä voi enintäänkin olla vain muutamia, sen sijaan on käytettävä pensasaitoja ja pensasryhmiä. Tärkein syy on se, että puut häivyttävät näkyvistä arkkitehtuurin, vaikka tarkoituksena on, että istutukset ym. juuri yhdessä tämän kanssa luovat kauniin vaikutelman. Lisäksi ne vähentävät valoisuutta keväisin ja syksyisin, jolloin ne pakostakin pitävät paikan kylmänä ja kosteana ym.

Tallgren on pyynnöstäni piirtänyt oheisen luonnoksen. Sekään ei liene paras mahdollinen ehdotus. Ensi silmäyksellä sen kuitenkin havaitsee vakuuttavasti Helmin ehdotusta paremmaksi.

Jos muutoksen aikaansaaminen käy jotenkin päinsä, tästä ehdotuksesta voitaisiin toki keskustella Chiewitzin kanssa.

Olisi ikävää, jos puistosta tulisi todiste siitä, ettei yliopistossa tajuta estetiikkaa. Kelvollisen suunnitelman saamiseen ei toki tarvittane lisäkustannuksia. Puistoalue pitää käsitykseni mukaan rakentaa sellaiseksi, että se kelpaa malliksi ja että kävijät voivat ilokseen nähdä siellä muutakin kuin tavallista metsää – jonka tuottamaa iloa vähentäisivät Helmin todellakin mauttomat koukeromuodot.

Tallgrenin piirros on pelkkä luonnos. Hän on valmis piirtämään sen puhtaaksi. Mutta suunnitelmaa voidaan ehkä paremmin arvioida luonnosvaiheessa kuin sitten, kun se puhtaaksi piirrettynä ja väritettynä helposti harhauttaa silmää. Tämä on muistettava verrattaessa sitä Helmin suunnitelmaan.

Kunnioittavasti ja ystävyydessä

Joh. Vilh. Snellman

 

Huom. Rakennusten seinustalla kulkevat käytävät lienevät liian kapeita (6 kyynärää) [n. 3,5 m]. Tämä voidaan helposti muuttaa – kaikki siis tietysti Tallgrenin piirroksessa!

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: