Dokumentit

Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 30.5.1845

30.5.1845
Nöyrin esitys!   Hänen Keisarillisen Majesteettinsa Armollisen lukio- ja koulujärjestyksen viidennen luvun 8. §:n mukaisesti saan kunnioittavasti ilmoittaa Korkeimmin kunnioitetulle Herra Tohtorille, Piispalle ja Ritarikunnan jäsenelle samoin kuin Korkeasti kunnioitetulle Tuomiokapitulille, että...

Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 4.6.1845

4.6.1845
Nöyrin esitys! Kun Korkea-arvoisen Tuomiokapitulin määräyksen mukainen yläalkeiskoululle luovutetun rakennuksen ja tontin katselmus on 20. maaliskuuta arvoisan maistraatin toimesta suoritettu, jossa tilaisuudessa minä Korkea-arvoisen Tuomiokapitulin kunnioitetun virkakirjeen 19. maaliskuuta...

Vastaus prokuraattorille 26.6.1845

26.6.1845
Jalosukuinen Herra Prokuraattori, Todellinen Salaneuvos Molempain Oikeuksien Tohtori ja useiden Keisarillisten Ritarikuntien Ritari   Noudattaen Jalosukuisen Herra Prokuraattorin Todellisen Salaneuvoksen ja Ritarin 14. kesäkuuta 1845 päivätyssä kunnianarvoisassa kirjeessä minulle sangen...

Anomus Porvoon tuomiokapitulille 7.8.1845

7.8.1845
Nöyrin anomus!   Velvollisena noudattamaan Korkea-arvoisimman Herra Piispan, Tohtorin ja Ritarikunnan jäsenen sekä Korkea-arvoisen Tuomiokapitulin minulle armollisesti ilmoittamaa määräystä saanen nöyrimmin antaa tiedoksi, että koskien korkea-arvoisten viranomaisten määräystä...

Kuulutus avioliittoon

9.8.1845
Allekirjoittaneet anovat kunnianarvoisalta Kuopion kirkkoherranvirastolta kuulutusta avioliittoon, josta olemme keskenämme sopineet, siten että ensimmäinen kuulutus luetaan sunnuntaina tämän kuun 10. päivänä. Kuopiossa 9. elokuuta 1845. Jeanette Wennberg Joh. Vilh. Snellman Rehtori.   Annan...

Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 14.8.1845

14.8.1845
Nöyrin esitys!   Olen katsonut velvollisuudekseni ilmoittaa Korkeimmin kunnioitetulle Herra Piispalle Tohtorille ja Ritarikunnan jäsenelle sekä Korkeasti kunnioitetulle Tuomiokapitulille, että täkäläiseen yläalkeiskouluun on otettu kaksi oppilasta, jotka tunnustavat kreikkalais-venäläisen kirkon...

Virkakirjelmä Kuopion läänin kuvernöörille 8.9.1845

8.9.1845
Nöyrin esitys. Kun Kuopion kaupungin kunnianarvoisa maistraatti on kieltäytynyt antamasta lupaa maksaa minulle niitä vuokrarahoja, jotka kaupungin on suoritettava täkäläisen yläalkeiskoulun rehtorille ja joita rahoja vailla olen tästä syystä jo ollut runsaan vuoden, saan kaikkein nöyrimmästi anoa...

Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 23.9.1845

23.9.1845
Nöyrin esitys!   Kunnioitettu virkakirje 16. heinäkuuta tänä vuonna armollisesti määräsi, että Kuopion yläalkeiskoulussa on venäjän kieltä opetettava ensimmäisellä luokalla käyttäen hyväksi ”vuonna 1831 julkaistua venäjän aapiskirjaa”; tämän vuoksi saan kunnian nöyrimmin ilmoittaa, ettei tätä...

Pietari Hannikaiselta

3.12.1845
Viipuri 3.12.1845   Korkeasti oppinut Herra Rehtori!    Olen lähettänyt tämän päivän postissa Maamiehen Ystävän toimitukselle paketin, joka sisältää ensi vuoden Kanavan näytelehtiä, mutta kun en tiedä, pitääkö mainittu toimitus soveliaana näytelehden jakamista oman lehtensä mukana, olen ottanut...

Johan August von Bornilta 13.12.1845

13.12.1845
Korkeasti oppinut Herra Filosofian Maisteri ja Rector Scholae!   Samalla kun Hänen Ylhäisyytensä Suomen kenraalikuvernööri, kenraaliadjutantti ym. ruhtinas Menšikov on keisarilliselle sensuuriylihallitukselle äskettäin saapuneessa kirjelmässä ilmaissut tyytymättömyytensä siihen, että sanomalehti...