Johan August von Bornilta 13.12.1845

Tietoka dokumentista

Tietoa
13.12.1845
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Korkeasti oppinut Herra Filosofian Maisteri ja Rector Scholae!

 

Samalla kun Hänen Ylhäisyytensä Suomen kenraalikuvernööri, kenraaliadjutantti ym. ruhtinas Menšikov on keisarilliselle sensuuriylihallitukselle äskettäin saapuneessa kirjelmässä ilmaissut tyytymättömyytensä siihen, että sanomalehti Saimassa on julkaistu kirjoituksia, joihin on sisältynyt erinäisiin Suomen yhteiskunnassa vaikuttaviin instituutioihin kohdistuvia moitteita ja joissa on esitetty näiden järjestelemistä uudelleen, Hänen Ylhäisyytensä on myös ilmaissut toivomuksensa, että mainitun sanomalehden toimittajan tietoon saatettaisiin, että jokaisella Suomen kansalaisella on oikeus esitellä maan menestymisen ja kehittämisen keinoja koskevia hyvää tarkoittavia mielipiteitään yksityisinä ehdotuksinaan joko läänin kuvernöörille tai maan kenraalikuvernöörille, jolloin tällaiset mielipiteet tulevat esiin soveliaammalla tavalla ja tarkoitettu tavoite voidaan samalla saavuttaa helpommin kuin levittämällä ne yleiseen tietoon sanomalehdissä, kun taas mainitunlaiset sanomalehtiartikkelit voivat herättää yleisön keskuudessa pahaa mieltä ja tyytymättömyyttä maan nykyiseen asemaan ja tällaisen asiaintilan vallitessa jopa antaa aiheen epäillä kirjoittajan tarkoitusperien puhtautta hänen sellaisia julkaistessaan; ja minulla on kunnia keisarillisen sensuuriylihallituksen käskystä täten saattaa Herra Rehtorin ja Maisterin tietoon tämä, minkä Hänen Ylhäisyytensä Kenraalikuvernööri on näin suvainnut antaa tiedoksi ylihallitukselle.

Mitä täydellisintä kunnioitusta osoittaen minulla on kunnia olla

Korkeasti oppineen Herra Filosofian Maisterin ja Koulun Rehtorin

nöyrin palvelija

Joh. Aug. von Born.

 

Nro 38.

Helsingissä, keisarillisessa sensuuriylihallituksessa 13. joulukuuta 1845

Koulun rehtorille, maisteri J. V. Snellmanille Kuopioon.

 

 

Vertailu