Dokumentit

Boris Nordmannilta

29.8.1863
Helsingissä 29.8.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari!    Minulla on kunnia nöyrimmästi ilmoittaa Herra Senaattorille, että koska Hänen Majesteettinsa Keisarin matkaa Helsinkiin valtiopäivien avajaisiin saaristoreittiä pitkin ja vierailuaan matkan varrella Viipurin ja Haminan...

Robert Wilhelm Ekmanille

30.8.1863
Helsingissä 30.8.1863   Suuresti Kunnioitettu Herra Hovimaalari!    Senaatin jäsenten neuvoteltua keskenään minulla on heiltä saamani tehtävän mukaisesti kunnia lähestyä Herra Hovimaalaria näiden rivien välityksellä. Kyseessä on esiin nostettu ajatus valtiopäiviä esittävän maalauksen...

Alexander Armfeltilta, sähke 28.8.1863

28.8.1863
Senaattori Snellman Helsinki   Senaatin esitykseen Hypoteekkiyhdistyksen tarjouksen johdosta on suostuttu. Armfelt    

Alexander Armfeltilta, sähke 31.8.1863

Senaattori Snellman Helsinki.   Olkaa hyvä lähettäkää minulle mahdollisimman pian puhe ruotsiksi ja suomeksi. Armfelt  

Johan Fredrik Hackmanille, konsepti

31.8.1863
Kauppaneuvos J. F. Hackman Viipuri   Suullisen keskustelumme perusteella otan vapauden pyytää, että suuresti kunnioitettu Herra Kauppaneuvos suvaitsisi ystävällisesti ilmoittaa minulle sähkeitse: kuinka suuren summan arvosta Venäjän valtion obligaatioita, pääoma ja korko yhteenlaskettuna,...

Charles von Fehleisenilta, sähke elokuulta 1863

31.8.1863
Suomen Pankki Helsinki   750 000 laina 2 ½ vuotta 6 pro vuodessa hyväksytty sillä erotuksella että myös komissio on 1 pro vuodessa kuten kirjeessä ilmoitettu. Fehleisen  

Suunnitelma rahauudistusta koskeviin neuvotteluihin, elokuu 1863

31.8.1863
Valtiovarainministeri sanoo: Te voitte odottaa tammikuuhun 1864, jolloin Venäjän seteli on nimellisarvossaan. Vastaamme: Kyllä, annamme mielellämme hopeanvaihdon odottaa tammikuuhun. Mutta me emme halua eikä meidän pidä odottaa päivääkään Hypoteekkiyhdistyksen lainan hankkimisessa eli köyhtyneiden...

Muistio Hypoteekkiyhdistyksen lainaa koskevista neuvotteluista, elokuu 1863

31.8.1863
28. toukokuuta on senaatti esittänyt, että pankin sallittaisiin ottaa vastaan talletuksina enintään 3 miljoonaa ruplaa Hypoteekkiyhdistyksen ulkomaanlainana saamaa valuuttaa, ja maksaa siitä korkoa 5 1/4 prosenttia. Kenraalikuvernööri on vahvistanut. Jäljennökset senaatin esityksestä ja...

Säädyille annettu selonteko valtionlainasta, konsepti

31.8.1863
Kun maan pohjoisosissa sattui viime vuoden heinäkuussa vaikeita katoja, joita seurasivat useat vähemmän tuhoisat aina elokuun 10. päivään asti, tuli pohjoisten läänien kuvernööreiltä kertomuksia hallan aiheuttamasta hävityksestä ja vuodentulon laadusta. Ne antoivat aiheen odottaa näillä maamme...

Kertomus toimenpiteistä Suomen rahaoloja koskevien säännösten laatimiseksi, konsepti

1.9.1863
Nämä Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armolliset määräykset on voitu panna toimeen vain sikäli, että viimeksi mainitut 1 ja 3 markan setelit on vaihtorahan puutteen helpottamiseksi saatettu kiertoon, ja niitä oli kierrossa 31. elokuuta 1863 yhteensä 3 630 980 markkaa. Sen sijaan ei armollista...

Aikaväli

Dokumenttityypit