Saima nro 22, 6.6.1846

Tietoka dokumentista

Tietoa
6.6.1846
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Kuopio

Herra kuvernööri on palannut kaupunkiin ja lienee todennut läänin rahvaan tilanteen yleensä paljon paremmaksi kuin epävarmat huhut ovat kertoneet. Lähempi tarkastelu osoittaa, että kevätkylvö nousee lähes kolmasosaan tavanmukaisesta. Rukiin kylvöala sitä vastoin lienee tavallista suurempi, koska osa kaskimaista, joita vuonna 1844 ei sateisten säiden vuoksi voitu polttaa, kylvettiin viime syksynä. Samoin oli rukiin kylvömaita, joita keväällä ei siemenen puutteessa voitu kylvää. Pääasia on, että ohuen roudan ansiosta ensimmäiset sateet ja kevätlämpimät elvyttivät oraanjuuret niin että rukiin oraat näyttävät nyt kaikkialla oikein lupaavilta. Vain ne harvat, jotka kylvivät aikaisemmin ja vanhalla rukiilla, ovat osaksi menettäneet kylvönsä. On ymmärrettävää, että tämä kohtalo saattoi kohdata vain varakkaampia. Ruoanpuute ei myöskään ulottune Kuopion ja Leppävirtain pitäjiä laajemmalle. Hyvää satoa odotettaessa huolestuttavia ovat vain lähimmät kuukaudet, varsinkin tilattoman väestön osalta. Se ei saa vielä työansiota koska talonpojalla ei ole ruokaa palkatuille työntekijöille. Viljan hinta on kuitenkin laskemassa niin että Sortavalassa jauhokulin saa 21 ruplalla. Täällä Kuopiossa hinta on vielä 27 ruplaa. Maaherra on matkallaan myös määrännyt kruunun viljaa myytäväksi köyhälle väestölle kapoittain alennettuun hintaan 5 ruplaa 15 kopeekkaa hopeaa ruistynnyriltä.

Hänen korkeutensa piispa saapui kaupunkiin 30. toukokuuta. 2. kesäkuuta tarkastettiin oppilaitosten tilit, arkistot, kirjastot ym., 3. päivänä pidettiin koe lukiossa, 4.–5. päivinä ylä- sekä ala-alkeiskouluissa. Tänään herra piispa matkustaa kaupungista Karjalaan, jossa piispantarkastus järjestetään pohjoisissa pitäjissä.

Kaupunkimme asukkaat ovat antaneet kauniin osoituksen myötätunnostaan köyhien asemaa kohtaan. Kaupungin naimattomat naiset, joiden hankkeeseen myös monet naimisissa olevat ovat yhtyneet, ovat nimittäin lahjoittaneet suuren määrän naisten töitä arpajaisiin, joiden tulot käytetään tyttökoulun hyväksi. Heidän hyvää tarkoittavat pyrkimyksensä ovat menestyneet niin, että luvassa on jo 170 hopearuplaa, mikä turvaa koulun olemassaolon suunnilleen puoleksitoista vuodeksi. Muuan kaupungin kauppiaista, herra Helander, on antanut koulun käyttöön toistaiseksi korvauksetta kauniin huoneiston ja eräs nuori nainen on ystävällisesti lupautunut verrattain vähäistä korvausta vastaan ryhtymään sen vakituiseksi opettajattareksi. Parasta nuorten naisten ihmisystävällisessä innostuksessa on kuitenkin se, että monet heistä ovat lupautuneet vuorollaan auttamaan opettajatarta opettamisessa. Yhtä kiitettävää on köyhemmän väestön halu käyttää jalomielisesti tarjottua tilaisuutta lastensa opettamiseen, sillä kouluun on ilmoittautunut jo yli 70 oppilasta. Opetus alkanee jo ensi viikolla. Ei liene ketään, joka ei jaa nuorten perustajattarien tyytyväisyyttä näin iloisen alun johdosta ja sydämestään toivo heidän hankkeelleen jatkuvaa menestystä. Koska tämä taas riippuu pääasiassa heidän omasta innostuksestaan, hankkeesta voidaan toivoa kaikkea hyvää.

Uutinen ”Finska Kadettenin” julkaisemisesta on myös täällä saanut lämpimän vastaanoton, sitä on tilattu 42 kappaletta. Helsingistä kerrotaankin nyt, että painos jää tilaajamäärään nähden liian pieneksi. Tämä harvinainen menestys lienee sen jalon tarkoituksen ansiota, johon julkaisija on ilmoittanut teoksen tuoton käytettävän.

 

Uutisia

Merkittävä Keisarillinen Reskripti antaa Keis. Aleksanterin Yliopiston konsistorille Armollisen määräyksen ehdottaa stipendien jakamista sellaisille akateemisen nuorison jäsenille, jotka kunnostautuvat suomen kielen ja kirjallisuuden tuntemuksellaan, ja velvoittaa tuomiokapitulit ottamaan kirkkoherranvirkojen ehdokasasettelussa huomioon hakijoiden suomen kielen taidon.

 

Englanti. Peelin uudistuslakien kolmannen käsittelyn piti olla alahuoneessa 11. toukokuuta. Jo lakiesityksen hyväksyminen toisessa käsittelyssä merkitsee sen hyväksymistä, kuten tunnettua. Tuossa tilanteessa ylimystöpuolue ponnisti viimeiset voimansa saadakseen kolmannen käsittelyn lykätyksi, mutta yritys ei onnistunut. Puutavarakaupalle Peelin uudistus on toistaiseksi merkinnyt syvää lamaa, koska odotellaan ensi vuonna voimaan tulevia alempia tulleja. Viipurista kirjoitetaan, että tavanomaisilta lontoolaisilta ostajilta saadaan tuskin minkäänlaisia hintatarjouksia. – Ranskan tunnetusti menestyksekäs rauhanpolitiikka lisää vuosittain valtiontalouden vajausta. Nyt laskeskellaan, että vain 11 vuotta jatkuva rauhantila voi palauttaa talouden tasapainoon.

 

–––––––––––––––

Muuan Hfors Tidningarissa esiintynyt kysyjä näyttää innokkaasti haluavan, että hän saisi Saimasta kahden ruplansa vastineeksi täydellisen esityksen teologiasta, koska hän on tähän asti joutunut tyytymään Schottin luetteloon siitä, mitä teologian yleisesityksen on sisällettävä. Laskelma on todettava sekä oivallisesti laadituksi että hyväksyttävällä tavalla esitetyksi; vahinko vain, että lasku on laadittu asianomaista kuulematta.

 

–––––––––––––––

Maanantain toukokuun 1. päivän Morgonbladet saapui tänne Kuopioon viikkoa myöhemmin kuin tavallisesti. Kaikkien olettamusten vastaisesti lehdessä ei mainita syyksi mitään estettä, mutta sisältö näyttää kuitenkin osoittavan, että jostakin häiriöstä on ollut kysymys. Onneksi meillä ei ole ollut mitään estettä, jota voisimme syyttää siitä, ettemme lähettäneet Saimaa viime postissa Karjalaan, vaan pyydämme nöyrimmästi, että mainitulla seudulla asuvat kunnioitetut tilaajat hyväntahtoisesti antaisivat meille anteeksi sen vanhan perusteen nojalla, että meillä on ”monta rautaa tulessa”.

 

–––––––––––––––

Kanava on ryhtynyt julkaisemaan sarjana Tuhannen ja yhden yön tarinoiden suomennoksia. Vaikka tämä on ansiokas hanke, epäilemme kuitenkin, että lehdessä on niin niukasti tilaa, ettei se voi menestyä, heikkeneehän lukijan mielenkiinto väkisinkin, kun tarina joudutaan katkomaan moneen numeroon. Parempaan tulokseen epäilemättä päästäisiin, jos nämä suomennokset julkaistaisiin ja myytäisiin erillisinä vihkoina. Ellei kotimainen kirjakauppalaitos olisi niin surkeassa kunnossa kuin se on, tuollaisen hankkeen pitäisi kannattaa.