Robert Tengströmille

Tietoka dokumentista

Tietoa
21.11.1844
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

21.11.1844

 

Parahin Veli Robertus! 

 

Luottamuksellinen kirjeesi on sisällöltään sellainen, että se vaatii pikaista vastausta; ja haluan antaa sen parhaan kykyni mukaan.

Älä sitten hämmästy sitä, että suhtaudun asiaan kylmästi, sillä pelkästään Sinun ripeän ajatuksenjuoksusi kaikuna toimiminen tuskin hyödyttäisi mitään. Onhan hanke, josta puhut, aivan arkipäiväinen pikkuasia, ja tarkastelkaamme sitä sellaisena. 1. Monenlaisia aiheita koskettelevien yleistajuisiksi tarkoitettujen kirjoitusten on johdettava kansamme ajattelu uusille urille, mikäli niillä halutaan olevan vaikutusta. Käytettävissä on kaksi aihealuetta, jotka saattavat kiinnostaa suuria joukkoja, valtio ja kirkko. Tarjolla on vielä kaksi muuta, perhe ja talous, mutta ensiksi mainittu on kasvatusopin teorioiden erityisaluetta, ja jälkimmäisellä on erikoistunut yleisönsä. Tarkoituksenanne ei liene esiintyä kasvatusopin uudistajina. Eikä sensuuri aikone suvaita uudistajia valtion eikä kirkon piirissä. Mutta suurelle yleisölle suunnatut kirjoitukset, jotka eivät tähtää uudistuksiin, eivät tavoita suurta yleisöä. 2. Ulkomaisen kirjallisuuden arvosteluissa voidaan ehkä saada jotakin esiin, mutta ne tarvitsevat yleisön, joka on jonkin verran tutustunut kirjallisuuteen. 3. Kotimaisen kirjallisuuden arvosteleminen olisi mainio asia, jos tätä kirjallisuutta olisi olemassa. Mutta mitä sellaista esim. Tiedeseuralla on tarjottavanaan, minkä käsitteleminen olisi aiheellista laajemmalle yleisölle suunnatussa arvostelussa? No – hyvähän olisi saada aikaan lehti, jolla ei olisi selvää tendenssiä, sellainen kuin esim. Frey tai lundilaisten lehti [Studier, kritiker och notiser]. Mutta missä sellaisen yleisö on Suomessa? En halua kuitenkaan neuvoa luopumaan yrityksestä. Haluan mieluummin kehottaa käyttämään temppua, joka voi panna asiaan vauhtia. Jos nimittäin Ruotsissa julkaistussa kirjallisuudessa – niin tieteellisessä kuin kaunokirjallisuudessakin – on jotakin sellaista, joka oikein pahasti harmittaa Teitä, jotakin korkealentoista, mutta huonoa, joka Teidän mielestänne on pantava matalaksi, niin iskekää kiinni. Siihen kiinnitetään huomiota Ruotsissa, kiistely herättää kiinnostusta kotimaassa ja lehti saa yleisöä.

Jos taas tarkoituksena on huomion kiinnittäminen suomalaiseen kirjallisuuteen, suomen kieleen, historiallisiin oloihin, tulevaisuuden mahdollisuuksiin, rohkaiseminen esittelemällä Böömissä, Unkarissa, Belgiassa virinneitä samantapaisia pyrkimyksiä, kaikkien noiden ulkomaisten runojen kääntäminen suomeksi, ehkä jokusen tällä kielellä kirjoitetun artikkelin tarjoaminen vaihteluksi silloin tällöin – uskon todellakin sekä sensuurin suhtautuvan väljemmin että yleisön kasvavan suuremmaksi. Suunnitelmaa voitaisiin vähitellen laajentaa – tai miksipä ei voisi heti aloittaa myös esittelemällä Euroopassa ilmeneviä yleisiä pyrkimyksiä niitä käsittelevää kirjallisuutta mahdollisuuksien mukaan tarkastelemalla. Tätä viimeksi mainittua voidaan nimittäin joka suhteessa helpommin tuoda esiin muun ohessa kuin ainoana aihepiirinä. Yleissuunnitelmaksi voisi siis näin ollen tulla ”kirjoituksia nykyajan yleistä ja erityisesti Suomen kulttuuria koskevista aiheista, arvosteluja ja esittelyjä tätä aihepiiriä koskevasta kirjallisuudesta ja eri aikojen kaunokirjallisten tuotteiden suomennoksia”.

Tällaiseksi olen käsittänyt suunnitelmasi, minä nyt vain haluan panna pääpainon suomen kielen asialle. Hetki on otollinen, ja Tehän voitte odottaa pasuunoiden raikuvan monelta suunnalta. Tämä antaa sitä paitsi hankkeelle aitoa omaperäisyyttä, joka voi saada lehden huomion kohteeksi Ruotsissakin. Ruotsalaisia ajatellen olisivat vielä ruotsinnokset suomesta, virosta jne. merkityksellisiä. Pidän selvänä, että pyrkimykset edelleenkin tähän suuntaan nostavat Suomen kirjalliset ja kulttuuriponnistelut ainakin mainitsemisen arvoisiksi kauempanakin ulkomailla.

Huomioon otettava seikka on vielä Teidän kummankin nuoruutenne. Tämä vikahan poistuu vuosien myötä, mutta lisäksi kaikki hankaluudet poistuvat, jos lehdestä tulee nuorekas *** ja otteiltaan. Älkää näin ollen pyrkikö vanhojen viisauteen älkääkä antako turhan ujouden estää Teitä ilmaisemasta tunteen lämpöä tai erehtymästä. Viimeksi mainittu kohtalo on kaikkien ihmisten osana, ensiksi mainittu piirre kuuluu vain hyville luonteille. Älkää vain tarttuko asiaan mahtipontisessa ja suurta arvokkuutta tavoittelevassa sävyssä, vaan arvioikaa se todenmukaisesti arkipäivään kuuluvaksi; silloinhan ajatus ja tunne voivat elää vapaina sen myötä. Tehdessänne tätä työtä irtautukaa hegeliläisyyden ja saksalaistyylin muodoista, sillä niiden seuraaminen tappaa lapsen kehtoonsa.

Älkää myöskään pyytäkö mukaan ketään senioria ennen kun ensimmäinen numero on ilmestynyt. Se vapauttaa riippuvuudesta ja yrityksistä suunnitelman peukaloimiseen. Kun kerran olette astuneet askeleenne omalla riskillänne, neuvoja voidaan kyllä antaa, mutta vaatimuksia ei voida esittää. Ensiksi mainitut on varmaankin otettava vastaan kiittäen, mutta niiden hyväksyminen tai hylkääminenhän on oma asianne.

Jos Porvoossa toimiva Öhman saadaan kiinnostumaan hankkeesta, antakaa hänen ottaa se hoitoonsa. Maksakaa hänelle kaikki tulot 250 kappaleeseen asti, mutta vain neljännes sen ylittävän levikin tuotosta. Ehdotettu laajuus on kylläkin pieni. Jos koko vuosikerran laajuus on 24 arkkia, siihen ei paljon mahdu.

Aika vie vasemmalle. Pysytelkää näin ollen sillä puolella; voidaanhan jo ennakolta päätellä, että se vie eteenpäin. Ja sensuuri pitää kyllä huolen siitä, ettei virta vie liian kauas.

Kerro ystävällisiä terveisiä. Kirjoitan tätä myöhään yöllä enkä luultavasti ehdi saada mukaan jo aloittamaani kirjettä Isällesi. Se tulee seuraavassa postissa. Otan yhteyttä Castréniinkin ensi tilassa. Kiitä häntä kuitenkin rohkeasta kirjeestään. Kellgrenin omaiset voivat hyvin.

Sinun Veljesi ystävyydessä

Snellman

 

PS – Enkö ole saanut mitään Sundvallin huutokaupasta? Olen joka päivä odottanut rahan tilausta ostosteni maksamiseksi. Sinun osoitteellasi tulee paketti ”rouva Niemandille” [”Ei kukaan”]. Ole ystävällinen ja selvitä Fabianinkadun varrella sijaitsevasta Backmanin kauppapuodista hänen osoitteensa osoittamatta minkäänlaista uteliaisuutta. Kerro minulle, miten asia onnistuu.

 

Vertailu