Morgonbladet nro 157, 11.7.1876: Repliikki

Tietoka dokumentista

Tietoa
11.7.1876
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Olemme Helsingfors Dagbladin toimitukselle kiitoksen velkaa siitä, että se on julkaissut lehdessään Morgonbladin kirjoituksen (nro 139) ”Dagbladet & Kumpp.”. Dagbladet on siten antanut lukijoilleen tilaisuuden arvioida omaa tapaansa käydä kiistakirjoittelua. Emme ole odottaneet, että lehti vetäisi takaisin sepustuksensa tai edes yrittäisi selvittää niitä. Sen hiljaisuus on toki riittävän puhuvaa.

Perääntymisensä lehti peittää melko korskealla, korkealentoisella puheella ”kaikesta pahasta, mikä kohtaa Morgobladetia sen taipaleella” ja ”tunnustuksen puutteesta, jota lehti, Morgonbladet nimittäin, valittaa”.

Lukija tietää, että sellaista valitusta ei lehdessämme ole koskaan esiintynyt, ja Dagbladetin puhe siitä kuuluu siis sen sepustusten suureen parveen. Mutta Dagbladet on varmasti merkittävä syyllinen toiseen valitukseen, josta Morgonbladet samoin kuin maan koko lehdistö kärsii.

Mutta Dagbladetilla on lisäys, jonka olemme velvolliset julkaisemaan. Se kuuluu:

Haluamme vain huomauttaa olevan valhetta, että olisimme rahanuudistuksen määräysten perustuslaillisen aseman osalta jättäneet sanasta sanaan julkaisematta Hypoteekkiyhdistyksen lainan takausta koskevaa ehdotusta ja valtiopäiväpäätöstä, jotka sisälsivät vastavuoroisen suorituksen hallitsijan ja säätyjen välillä.

Huomautamme ohimennen, että sanamuodot ”perustuslaillinen asema” ja ”vastavuoroinen suoritus” ovat Dagbladetin, eivät Morgonbladetin.

Mutta Dagbladetin kuuluu todistaa.

1. Missä ja milloin esityksen sanamuoto on lehdessä julkaistu? – tarkoittaa ehdotusta.

2. Milloin ja missä valtiopäivien vastaus mainittuun ehdotukseen on lehdessä julkaistu? – tarkoittaa vastaus kokonaan. Sillä siinä ilmenee meidän tarkoituksemme ja siinä on sen tärkeys. Dagbladet nimittäin jätti osan pois, muun muassa talonpoikaissäädyn oman lausunnon, jonka sisällön lehti ilmoitti väärin.

Kun Dagbladet on esittänyt vaaditut todisteet, tunnustamme ja pyydämme anteeksi tehtyä virhettä.

Meidän on vielä lisättävä, että Dagbladet kiistää diplomaattisten asiamiesten tekemiset.

 

 

Vertailu