Tietoa julkaisusta

J. V. SNELLMAN LÄHDEPORTAALI

Kustantaja: Snellman-­instituutti

Julkaisija: Edita Publishing Oy

 

Toimitus:

Päätoimittaja Raimo Savolainen

Kustannustoimittaja Matti Lehtinen

Verkkotoimittaja Jenni Kotilainen

Kehityspäällikkö Juha Stenroos

 

Alkuperäinen aineisto:

 

J. V. SNELLMAN KOOTUT TEOKSET 1-­24.

Painopaikka: Helsinki 2001-­2005.

Kustantaja: Opetusministeriö

Painatus ja myynti: Edita

 

Työryhmä:

Pj, FM Jouko Könnölä, opetusministeriö

jäsen, ministeri Jaakko Numminen, Snellmanin koottujen teosten toimituskunta

Professori Pirkko Nuolijärvi, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Ylitarkastaja Mirja Vihma­-Kaurinkoski, opetusministeriö

Talouspäällikkö Pirkko Virtanen, Suomen Akatemia

Kustannuspäällikkö Olli Vuorikivi, Edita

Dosentti Raimo Savolainen, Suomen Akatemia

 

Toimitus:

Raimo Savolainen, päätoimittaja

Sari Linnavalli, toimitussihteeri

Jorma Selovuori, toimitussihteeri

 

Suomentajat:

Heikki Eskelinen

Tapio Helén

Juha Kajander

Matti Kinnunen

Vesa Oittinen

Eero Ojanen

Reijo Pitkäranta

Tuija Pulkkinen

Liisa Ryömä

Veli-­Matti Saarinen

Erkki Sironen

Antero Tiusanen

 

 

J. V. SNELLMAN SAMLADE ARBETEN I-­XII + REG. & SUPPL.

Painopaikka: Helsinki 1992­-1998

Kustantaja: Valtioneuvoston kanslia

Painatus ja myynti: Valtion painatuskeskus

 

Toimituskunta

Pj. kansliapäällikkö Jaakko Numminen, Opetusministeriö

Vpj. professori Matti Klinge, Helsingin yliopisto

Hallitusneuvos Heikki Aaltonen, valtioneuvoston kanslia

professori Seppo Hentilä, Helsingin yliopisto

FM, tj. Veikko Löyttyniemi, Sanomalehtien liitto

professori Juha Manninen, Oulun yliopisto

pääsihteeri 1983-­1995 dosentti Kari Selén

pääsihteeri 1995-­1998 dosentti Raimo Savolainen

 

Toimitus

Dosentti Kari Selén, päätoimittaja 1992-­1995

Dosentti Raimo Savolainen, päätoimittaja 1995-­1999

FM Pertti Hakala, tutkija

FM Barbro Kindstedt, tutkija

FL Rainer Knapas, tutkija

FT Henrik Knif, tutkija

FM Jan­Ivar Lindén, tutkija

HK Marina Norrback, tutkija

VTT Tuija Pulkkinen, tutkija

FK Marina Viljamaa, tutkija

FM Hannu Kultanen, rekisterinlaatija

Hannele Leiwo, toimistosihteeri

DK Sari Linnavalli, julkaisusihteeri

 

Kommentaattorit

 

FL Jouni Alavuotunki

FT Veli­Matti Autio

FT Susanna Fellman

Prof. Kai von Fieandt

FT Pia Forssell

FM Christina Granroth

FM Pertti Hakala

Prof. Sakari Heikkinen

FL Mika Hokkinen

Apul. prof. Peter Holmberg

FT Juhani Ihanus

Prof. Pertti Karkama

Prof. Yrjö Kaukiainen

FM Barbro Kindstedt

FL Matti Kinnunen

Prof. Matti Klinge

FT Rainer Knapas

FT Henrik Knif

FM Hannu Kultanen

Dos. Antti Kuusterä

FT Lars Landgren

FM Raija Majamaa

Prof. Juha Manninen

FT Joachim Mickwitz

Prof. Eino Murtorinne

FT Jaakko Numminen

Dos. Vesa Oittinen

Dos. Jyrki Paaskoski

Prof. Erkki Pihkala

Dos. Reijo Pitkäranta

Prof. Magnus von Platen

Prof. Tuija Pulkkinen

FT Alexandra Ramsay

Dos. Raimo Savolainen

Dos. Kari Selén

FK Erkki Sironen

FT John Strömberg

Dos. Markku Tyynilä