Mistä lähdejulkaisemisessa on kyse?

Suomen valtiollinen itsenäisyys täyttää 100 vuotta vuonna 2017. Merkkivuoden lähestyessä kansalaiset tarvitsevat mahdollisimman paljon tietoa siitä, mitä muistetaan ja miksi. Juurilta näkee paremmin tulevaisuuteen. Huomio kiinnittyy siihen, että keskeisimpien itsenäisyyskehitykseen vaikuttaneiden henkilöiden kokonaiskertomuksia ei kuitenkaan ole vielä avattu.  Kansakunnan arvojohtajien kirjalliset jäämistöt arkistoissa ja kirjastoissa eli valtaisa määrä kirjeenvaihtoa, päiväkirjoja, käsikirjoituksia, lehtikirjoituksia ja muistioita odottaa edelleen lukijoitaan. Suuren yleisön ja tutkijoiden on vaikea lähdeaineistoa löytää, lukea, tulkita tai yhdistää kontekstiin.

Muualla Euroopassa perinteinen ratkaisu arkistojen henkilöhistoriallisten aarteiden avaamiseen on ollut lähteiden julkaiseminen koottuina teoksina. Niissä kirjeenvaihto, päiväkirjat, lehtikirjoitukset, muistiot ja muut dokumentit paikannetaan, tulkitaan ja selitetään niin, että julkaistessa niiden todistusvoima säilyy alkuperäisenä. Pohjoismaissa ja Saksassa koottuja teoksia julkaisemisen perinne on pitkä ja runsas.

Suomi on jäänyt valkoiseksi laikuksi eurooppalaisessa kehityksessä, vaikka joitakin suuria hankkeita on ollut. Svenska Litteraturssälskap on tehnyt J. L. Runebergin kootut teokset vuosina 1933-1983 ja nyt työn alla on vuodesta 2005 ollut Zackris Topeliuksen kootut teokset, jotka on tarkoitus julkaista vuoteen 2018 mennessä. 

Edita on julkaissut J. V. Snellmanin kootut teokset alkukielisinä 1992-1998 ja suomennettuina vuosina 1999-2005. Tällä hetkellä työn alla ovat Anders Chydeniuksen kootut teokset 1-5, jotka julkaistaan alkukielisinä ja suomennettuina vuosina 2010-2014. Alkion päiväkirjat 1-3 ilmestyivät 2012-2013.

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden valmistelu ajankohtaistaa arkistolähteisiin perustuvien kriittisten editioiden sähköisen julkaisemisen henkilöistä, jotka ovat kunnostautuneet pitkän elämänsä aikana kansakunnan rakennustyössä monessa roolissa. Havainnollisia kohteita olisivat merkkihenkilöt, jotka Suomen historiassa liitetään säännöllisesti oikeusvaltioperiaatteen, demokratiakehityksen ja kansanvallan toteutumiseen viimeisen 200 vuoden aikana.

Monet tunnetut nimet ovat suomalaisen kansanliikkeen, puoluemuodostuksen, arvojohtajuuden, talousajattelun ja hyvinvointivaltiorakentamisen tunnustettuja hahmoja. Valtiollisen itsenäisyyden rakentumisen koko kuva hahmottuu heidän toimintansa ja verkostonsa kautta useilla eri näyttämöillä pitkissä periodeissa. Vastuunkantajien kokemuksen karttuminen, laajat vuorovaikutusverkostot sekä yksityisen ja julkisen elämän limittyminen yhteen lisäävät havainnollisella tavalla historiallista ymmärrystä Suomen itsenäistymiskehitykseen ja kansakunnan rakentamistyöhön.

Runsaan kokemuksensa ja kehittämänsä sähköisen julkaisemisen teknologian perustalta Edita Publishing Oy on käynnistämässä laajaa kustannusohjelmaa koottujen teosten editoimiseksi useista kansakunnan rakentamisen keskeisistä merkkihenkilöistä. Lähteet julkaistaisiin kaikkien saataville ja helposti käytettäväksi sähköisessä ympäristössä, omassa verkkopalvelussa (www.kootutteokset.fi). Palvelussa alkuperäiset dokumentit on tulkittu ja puhtaaksikirjoitettu sekä varustettu täydellisillä hakuominaisuuksilla, selityksillä ja hakemistoilla.

Edita toteuttaa koottujen teosten verkkopalvelun tuottamisen yhteistyötaholle avaimet käteen periaatteella.  Se tarkoittaa kohdehenkilön kirjallisessa jäämistössä lähdetiedon paikantamista, tulkitsemista, selittämistä ja sähköistä julkaisemista omilla verkkosivuilla täydellisillä hakuominaisuuksilla räätälöitynä tilaajan toiveiden mukaisesti.