Snellman neuvotteli 1865 Suomen markan Suomen valtiosihteerinviraston maisemissa Pietarissa (Mankellin piirros).

Tietoa dokumentista

Tietoa
Dokumentin tyyppi: 
Kommentaari: 

Museovirasto