Meurman, Agathon

Meurman, Agathon

1826–1909. Valtiollinen kirjailija, kansanvalistaja ja lehtikirjoittaja. Kääntäjä, sanakirjatoimittaja. Kunnallisneuvos 1861. Valtio­päi­villä 1872–1900 talonpoikaissäädyn edustaja. Omisti Liuksialan kartanon Kangasalla.

Litteraturblad nro 8, elokuu 1857: Kotimaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
10.8.1857
Öfversigt af vetenskaps-societetens förhandlingar 1856–1857. H:fors 1857. [Katsaus tiedeseuran toimintaan 1856–1857.]   Käsillä oleva, järjestyksessä neljäs vihko on sisällöltään melko vaihteleva, joukossa useita tutkimuksia ja uutisia maamme oloista. Omalta osaltamme kiinnittäisimme erityisesti viimeksi mainittuun seikkaan huomiota, koska katsauksien lukijat odotettavasti ovat etupäässä maamme kirjallisesti sivistyneitä. Tiedeseuran jäsenet ansaitsevat kiitoksen siitä että he pitävät huolen lukijoistaan kirjoittamalla yleistajuisesti tieteellisistä aiheista. Lukijoista monet näet tarvitsev...
Paikat: 

Litteraturblad nro 12, joulukuu 1858: Tulevasta metsäopistosta

Päivämäärä: 
1.12.1858
Kunnioitetun kirjoittajan vaatimuksiin ei ainakaan säästäväisyysnäkökulmasta liene juurikaan vastaan sanomista. Ei myöskään, jos tarkoitus todella olisi Mustialan opistossa opettaa maamme rahvaalle maanviljelystä, sillä jonkinlainen opetus metsän viljelyssä ja säästämisessä näyttäisi järkevästi ajatellen kuuluvan siihen. Mutta kun siellä on toisaalta tarkoitus kasvattaa agronomeja ja toisaalta vain isäntärenkejä, niin teoreettisen metsäopetuksen välttämättömyys ei ole niin ilmeinen. Ensiksi mainituille voidaan pitää sopivimpina, että he omistautuvat pelkästään omalle asialleen. Jälkimmäisil...
Henkilöt: 
Paikat: 

Litteraturblad nro 9, syyskuu 1861: Katsaus

Päivämäärä: 
1.9.1861
Herrat Lillja Åbo Underrättelserissä ja A. Schauman H:fors Tidningarissa ovat tämän lehden viime numeron ilmestymisen jälkeen osaksi suoranaisesti väärillä väitteillä ja osaksi jättämällä mainittujen lehtien lukijat tietämättömiksi seikoista, jotka voivat kumota heidän väitteensä, jatkaneet järjestelmällisiä ponnistelujaan saattaakseen meidän kunniamme kyseenalaiseksi. Heillä on puolellaan se etu, että vastapainoksi jokaiselle korjaukselle, jonka me tämän lehden jossakin numerossa julkaisemme sen vähäiselle lukijakunnalle, he levittävät toistamiaan syytöksiä viikkokausien ajan tuhansina kap...
Paikat: 

Litteraturblad nro 11, marraskuu 1862: Suomen kielen käyttöä selvittäneen komitean ehdotusta koskeva lisäys

Päivämäärä: 
1.11.1862
Komitean mietinnön ristiriitaisuudet on edellä osoitettu – lisäksi ne on asianmukaisesti osoitettu eräissä sanomalehdissä. On valitettavaa, että mainittu mietintö on kokonaisuutena muodoltaan pikemminkin tuomioistuimessa esitetty puheenvuoro kuin rauhallista pohdintaa siitä, miten 1 ½ miljoonan ihmisen kansalle voidaan järjestää mahdollisuus päästä nauttimaan laillista oikeuttaan. Komitea ehdottaa vähän – tai ei ehdota mitään. Onhan oikeutta etsivän oikeus puhua ja kirjoittaa kansansa kieltä vähän; sen tuomareille ja hallintomiehille annettu oikeus vastata samalla kielellä ainoastaan silloi...
Henkilöt: 
Paikat: 

Litteraturblad nro 12, joulukuu 1862: Suomenkieliset sanomalehdet

Päivämäärä: 
1.12.1862
Olemme vuoden aikana kerran aikaisemmin sanoneet muutaman sanan suomenkielisistä sanomalehdistä, ja tämä on johtunut toiveestamme, että ne saisivat arvostetun aseman kotimaisen lehdistön piirissä. Ei voida sanoa, etteivätkö suomenkieliset maaseutulehdet olisi yleensä täyttäneet paikkaansa hyvin. Tuollainen lehti voi vain poikkeuksellisesti väittää olevansa mitenkään merkityksellinen koko maan kannalta ja levikkinsä ulottuvan kaikkialle. Useimmissa tapauksissa ne toimivat oikein tyytyessään olemaan paikallislehtiä. Paikallislehden ei pidä eikä se saakaan silti vieroksua maan yleisten asioide...
Paikat: 

Johan Wilhelm G:son Snellmanille

Päivämäärä: 
5.1.1863
H:ki 5.1.1863   Hra Kauppaneuvos J. V. Snellman G:son  Oulu   Rakas Veli! Olen iloinen siitä, että olen saanut aiheen kirjoittaa Sinulle, koska Herra nähköön sellainen aina tarvitaan kaikkeen kirjeenvaihtooni. Käytän tilaisuutta toivottaakseni Sinulle ja perheellesi terveyttä ja sitä, että säästyisitte tämän elämän murheilta alkaneen vuoden aikana. Lapseni lähettävät samalla terveisensä. Aihe näiden rivien kirjoittamiseen on: Täällä julkaistaan suomenkielistä sanomalehteä nimeltä Helsingin Uutiset. Monien muiden tavoin minäkin olen kiinnostunut sen menestymisestä. Ennestään olemassa olevia ...
Asiat: 

Morgonbladet nro 100, 1.5.1872: Kunnioitetun nimimerkin A. M. kirjoitus Morgonbladetissa…

Päivämäärä: 
1.5.1872
Kunnioitetun nimimerkin A. M. [A. Meurman] kirjoitus Morgonbladetissa pakottaa minut vastaamaan, vaikka se tapahtuu vastahakoisesti. Hra A. M. on sivuuttanut pääasian, unohdetun seikan, jota vastustin. Kato on kansallinen onnettomuus, jota ei paranneta maan hallituksen keinoilla. Vain tulevat paremmat sadot voivat lievittää sitä ja pyyhkiä sen jäljet pois. Mutta nälkä on yksilön tarve, joka voidaan tyydyttää leivällä, ja nälästä johtuva kurjuus, sairaus ja kuolema voidaan estää. Hallituksen velvollisuus on käyttää tähän tarkoitukseen kaikki valtion voimavarat. Mutta myös maan edustuslaitoks...
Henkilöt: 
Paikat: 

Georg Zakarias Yrjö-Koskiselle

Päivämäärä: 
28.12.1875
28.12.1875 Ohessa lisää aineistoa Meurmanille pohdittavaksi ja samalla lämpimimmät terveiseni hänelle. Sotilasrahaston ”ruotujakoisista koroista” minulla ei valitettavasti todellakaan ole varmaa tietoa, mutta arvelen niiden olevan tavallisia kruunun tilien korkoja, jotka eivät katoa minnekään ruotujakolaitoksen toiminnan päättyessä. J. V. S:n

Georg Zakarias Yrjö-Koskiselta

Päivämäärä: 
21.1.1876
Helsinki 21.1.1876   Suuresti kunnioitettu Setä!    Lähetän ohessa Sedälle Meurmanin mietteitä sotakysymyksestä. Ne koskevat pääasiassa asian rahallista puolta tai varsinaisesti julkisen talouden organisointia koskevaa puolta, tärkeitä toki. Sotalaitosorganisaatio on yhdessä suhteessa vielä epätäydellinen. Mitä on tehtävä meripuolustukselle? Sedän alttiina ystävänä Yrjö Koskinen    
Paikat: