Jägerhorn af Spurila, Carl Johan

Jägerhorn af Spurila, Carl Johan

1819–1890. Esittelijäsihteeri senaatin valtiovaraintoimituskunnassa 1864, valtioneuvos 1871. Oulun läänin kuvernööri 1878–82.

Carl Johan Jägerhornille

Päivämäärä: 
17.9.1863
Helsingissä 17.9.1863   Herra Protokollasihteeri C. J. Jägerhorn    Lähetän ohessa Herra Protokollasihteerille ruotsin- ja suomenkieliset käännökset Hänen Majesteettinsa valtiopäivien avajaispuheesta senaatin kirjapainossa painettaviksi. Herra Protokollasihteeri vastaa siitä, etteivät käsikirjoitukset eikä yksikään painettu kappale pääse kirjapainon oven ulkopuolelle ennen kuin siitä annetaan erikseen määräys eikä kukaan ulkopuolinen henkilö myöskään tule tuon oven sisäpuolelle tästä aamusta klo 10:stä huomiseen iltapäivään klo 3:een. Jotta puheen sisältöä ei myöskään suullisesti ilmoitetta...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Platon Rokassovskilta

Päivämäärä: 
12.5.1864
Helsingissä 12./24.5.1864   Keisarillisen Senaatin Valtiovaraintoimituskunnan Päällikölle, Senaattori Snellmanille.    Kun Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen on alamaisesti ilmoitettu Herra Senaattorin anomuksesta, jossa kosketellaan keisarillisen senaatin valtiovaraintoimituskunnan protokollasihteerin Karl Johan Jägerhornin ja saman toimituskunnan kamarikirjurin Berndt Ferdinand Sjöströmin virkatoimissaan osoittamaa uutteruutta, Hänen Keisarillinen Majesteettinsa on Armollisesti suvainnut suoda kummallekin mainitulle virkamiehelle briljantein koristellun sormuksen. Samalla kun minulla o...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Carl Johan Jägerhornilta

Päivämäärä: 
9.12.1864
H:ki 9.12.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Saamani määräyksen mukaisesti minulla on kunnia lähettää Herra Senaat­torille ohessa tiedoksi oikeiksi todistetut jäljennökset pankin johto­kunnan tämän kuun 3. päivänä päivätystä kirjeestä, jossa ilmoitetaan toimista, joihin johtokunta on ryhtynyt vallitsevan epäedullisen rahatilanteen johdosta, sekä samaa aihetta koskevasta Helsingin kaupungin porvariston alamaisesta adres­­sista; tähän minun on lisättävä, että pankin johtokunnan kirje esiteltiin keisa­rilliselle senaatille toissa päivänä, 7. tätä kuuta, jolloin senaatti totesi, ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Carl Johan Jägerhornille

Päivämäärä: 
27.6.1865
27.6.1865   Jalosukuinen Herra Esittelijäsihteeri    Hyväntahtoisen lupauksenne mukaisesti toivon saavani luettelot tapahtumista. Olkaa ystävällinen ja kertokaa minulle myös, mitä on saapunut Vaasan ja Oulun lääneistä, miten pitkälle on päästy kylvösiemenen toimittamisessa Jyväskylään, ja sitten aikanaan, miten Kuopion kuvernöörin huutokaupat ovat onnistuneet. Näiden viimeksi mainittujen osalta pelkään pahinta. Anteeksi, etten löytänyt luetteloa toimituskunnalle kuuluvista asioista. Selvitellessäni papereitani edellisenä iltana minulla oli tuo asiakirja kädessäni, mutta en pystynyt mitenkää...
Kirjeenvaihto: 

Carl Johan Jägerhornilta

Päivämäärä: 
14.7.1865
H:gissä 14.7.1865   Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari!    Samalla kun minulla on kunnia liittää oheen eilispäivän esityslista, pyydän saada kertoa, että kotimaista lainaa koskeva julkinen kuulutus tosin laaditaan vain reskriptiä seuraten, joka taas tiettävästi on senaatin anomuksen kanssa yhdenmukainen, mutta muut siitä aiheutuvat toimet jäävät riippumaan Herra Senaattorin omasta asiaa koskevasta esityksestä senaatille. Rahauudistusasia lykättiin senaatin molempien osastojen yhteisistuntoon, koska kenraalikuvernöörin ja valtiosihteerin kirjeet olivat kumpikin osoitettuja ”senaatille”...
Paikat: 

Carl Johan Jägerhornille

Päivämäärä: 
1.1.1867
1.1.1867 Pyydän kohteliaasti, että Herra Esittelijäsihteeri kävisi hra paroni Nordenstamin luona ja pyytäisi kokouksen pitämistä huomenna 2. tammikuuta klo 12, jotta esiteltäisiin Kuopion asukkaiden anomus markkinoiden järjestämisestä 17. päivänä, sekä lähettäisi Pihlgrenin kutsumaan herrat jäsenet kokoukseen. Jos jokin muu erityisen kiireellinen asia olisi otettava esityslistalle, se käy päinsä. Olkaa ystävällinen ja lähettäkää minulle viranomaisten aiemmat läänin markkinoita koskevat lausunnot. Hyvää uutta vuotta! Joh. Vilh. Snellman
Kirjeenvaihto: 

Karl Johan Jägerhornille

Päivämäärä: 
27.7.1867
Niemenkylässä 27.7.1867 Kiitän kohteliaimmin toimenpiteistä, jotka on suoritettu, samoin kuin kuriirin lähettämisestä, koska levotonta mieltä toki rauhoittaa tiedon saaminen asioiden tilasta. Ouluun lähetettävän siemenviljan osalta kuvernööri valitettavasti tarvinnee sitä Kajaanin kihlakuntaa varten. Mutta koska Kuopiota ei voida täysin tyhjentää, tälle ei voida mitään, vaan hänen on sen sijaan saatava 1 000 tynnyriä Vaasasta Ouluun. Huom. Luettuani tarkemmin läpi Herra Esittelijäsihteerin kirjeen minusta näyttää siltä kuin 1 000 tynnyriä Kuopiosta olisi yhtä kuin jo myönnetyt 1 000 tynnyri...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: