Gutzkow, Karl Ferdinand

Gutzkow, Karl Ferdinand

1811–1878. Saksalainen kirjailija ja lehtimies, kirjallisuuskriitikko.

Litteraturblad nro 2, toukokuu 1847: Saksan kirjallisuutta vuoden 1846 jälkipuoliskolla

Päivämäärä: 
1.5.1847
Saksan kirjallisuudessa vallitsevan kehityksen tarkkaavainen seuraaja havainnee varsin selvästi, että nykyisin ilmestyvien kirjallisten tuotteiden valtava massa ei ilmaise todellisen luovan hengen läsnäoloa. Tällainen arvio saattaa näyttää sangen uskaliaalta, koska sen esittäminen täysin varmana käsityksenä edellyttäisi mitä laajimpia tietoja ja lukeneisuutta. Siitä syystä toistammekin epätietoisuutta ilmaisevan sanan ”havainnee”, jolla olemme tunnustaneet arvion epävarmaksi; myönnämme samalla avoimesti, että emme ole pystyneet löytämään mitään perusteita vastakkaiselle käsitykselle. Filoso...
Paikat: 

Litteraturblad nro 12, joulukuu 1849: Ulkomainen kirjallisuus

Päivämäärä: 
1.12.1849
IV Tämän kirjoittaja on joskus aiemmin huomauttanut läheisessä menneisyydessä olevasta ajasta, jolloin lukuhalu Suomessakin oli vilkkaampi kuin mitä se sittemmin pitkiin aikoihin on ollut. Toteamus pätee etenkin kaunokirjallisuuteen, vaikkei sen paikkansapitävyyttä kai voida missään suhteessa kiistää. Oli aika, jolloin Kellgrenin, rva Lenngrenin, Bellmanin ja Franzénin teoksia oli useimmissa kodeissa ja heidän laulunsa elivät sivistyneiden ihmisten muistissa ja heidän huulillaan. Ruotsin uuden koulukunnan kamppailut herättivät ihmisten mielen; silloin alkoivat Tegnér, Geijer, Atterbom, Stag...

Litteraturblad nro 8, elokuu 1859: Karl Gutzkow

Päivämäärä: 
1.8.1859
Tämä artikkeli on tehdyistä lyhennyksistä huolimatta vähän pitkäpiimäinen; arviot eivät ole täysin tyydyttäviä eikä esitystapa myöskään ole millään lailla mallikelpoinen. Mutta kun tekijä Gutzkowin kirjallista toimintaa tarkastelemalla kuitenkin antaa tavallaan kuvan Saksan uusimmassa kirjallisuudessa vallitsevasta hengestä, on toimitus uskonut, että artikkeli ei olisi vastenmielinen lukijoille, jotka toivovat ymmärtävänsä myös meidän aikamme kirjallisia ilmiöitä. Jotain uutta ja luotaantyöntävää lienee monelle se miten vapaasti saksalaisessa kirjallisuudessa käsitellään uskonnollisia ajank...
Paikat: