Forsman, Karl Waldemar

Forsman, Karl Waldemar

1847–1922. Filosofian maisteri 1869. Historian ja ruotsin opettaja suomalaisessa alkeisoppikoulussa 1871–85, rehtori 1871–83. Kansakoulutarkastaja Vaasan piirissä 1885. Morgonbladet -lehden päätoimittaja 1877. Carl Rudolf F:n poika.

Zacharias Topeliukselle ja Axel Fredrik Granfeltille

Päivämäärä: 
30.12.1876
 [1876]   Ystäville Z. Topeliukselle ja Granfeltille   Annan toki Morgonbladetin käyttöön vähän merkitsevän nimeni, auttaakseni suomenkielisiä pyrintöjä tukevan ruotsinkielisen äänenkannattajan jatkuvaa ilmestymistä. Lehteä uhkaava haaksirikko olisi mielestäni onnettomuus näiden pyrintöjen lisäksi myös koko maan kannalta. Suomenkieliset lehdet tekevät nimittäin sen jälkeen yksinään maanalaista työtä, joka vakiinnuttaa pysyväksi laajan kuilun kansan ja valtaa pitävän luokan välille. Lehteä on tästä syystä mielestäni tuettava, vaikka aluksi torjuin sen perustamisen, koska tarvittavia henkisiä...

Morgonbladet nro 251, 27.10.1877: Kahden opetuskielen käsittely opettajainkokouksessa

Päivämäärä: 
27.10.1877
Viime opettajienkokouksen keskustelut tunnen vain Morgonbladetin selostuksesta. Olosuhteet, viime vuosina vanhuuden raskaat elintavat, ovat valitettavasti estäneet minua osallistumasta kokouksiin. Selostuksesta voi havaita, että kokouksessa käsiteltiin kysymystä molempien kotimaisten kielten käyttämisestä opetuksessa samassa koulussa, kuten tavallista teoriassa, ottamatta huomioon oppilaiden edeltäviä tietoja ja valmiutta molemmissa kielissä. Kunnioitetut puhujat eivät tehneet mitään eroa oloissa esim. Vaasan lyseossa, missä suuri enemmistö tuskin ymmärtää sanaakaan suomea, ja Oulun ruotsin...
Paikat: