Forsberg, Carl Johan

Forsberg, Carl Johan

1828–1901. Maaskolan maanviljelyskoulun johtaja 1860, Kuopion läänin lääninagronomi 1863. Itäisen piirin valtionagronomi 1867, valtionagronomi 1881.

Julius Harffilta

Päivämäärä: 
18.2.1868
18.2.1868 Wasenius sähkötti eilen, että Pietarissa oleva ohra on osoittautunut käyttökelvottomaksi – että hän on kuitenkin onnistunut saamaan käsiinsä muita eriä ja ottanut niistä mukaansa näytteitä Riikaan järjestääkseen siellä itävyyskokeet. Hän on eilen lähtenyt Pietarista. Lisäksi hän sähkötti, että: [lainaus saksaksi] ”Hyvää puolalaista ohraa toimitetaan noin 3 viikon kuluttua Vilnasta, sitä lienee ostettavissa 10 ruplan 50 kopeekan hintaan” ja pyytää asiasta sähkevastausta Riikaan. Olen tämän tarjouksen johdosta kehottanut Waseniusta ilmoittamaan minulle, onko hra Forsberg hyväksynyt ...
Kirjeenvaihto: 

Julius Harffilta

Päivämäärä: 
2.3.1868
Helsingissä 2.3.1868   Herra Senaattori J. W. Snellman!    Waseniukselta saapui tänään aamulla Hampurista seuraava sähke: [lainaus saksaksi]: ”Näytteessä Schiedamin ohra hyvin huonosti puhdistettua juuri nyt saatavana noin kaksitoistatuhatta tynnyriä noin kolmellakymmenellä markalla vapaasti laivassa otettuasi vastaan valtuuta matkustamaan sinne. Jyllantilainen itää huonosti, luultavasti täyttä määrää kuurinmaalaista jyllantilaista ei kerättävissä kokoon, joten Forsberg neuvoo ottamaan laivanlastin vitebskiläistä koska riihikuivaa, hiekkamaalta korjattua pitää parempana kuin itäpreussilaist...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Julius Harffilta

Päivämäärä: 
5.3.1868
Helsingissä 5.3.1868 Waseniukselta saapui eilen seuraava sähke: Hampurissa 3. maaliskuuta. [lainaus saksaksi] ”Forsberg neuvoo ostamaan mieluummin riihessä kuivattua 80-prosenttisesti itävää vitebskiläistä kuin riihittämätöntä, vaikkakin hieman paremmin itävää sjellantilaista [ohraa]. Vitebskissä hiekkamaata ankara ilmasto, Sjellannissa leutoa hyvin viljavaa, hankkikaa lupa ostaa laivanlasti vitebskiläistä. Sähköttäkää, jos 80-prosenttisesti itävää on saatava kokoon. Sopimus tullut. Matkustan tänään Rotterdamiin”, ja olen tämän takia sähköttänyt eräälle liiketuttavalleni Riikaan ja pyytänyt...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Julius Harffilta

Päivämäärä: 
9.3.1868
9.3.1868   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori Snellman!    Tämän kuun 5. päivänä lähettämieni kunnioittavien ilmoitusten jälkeen sain Waseniukselta seuraavat sähkeet: Rotterdam 6. maaliskuuta: [lainaus saksaksi] ”Forsberg selittää vielä mahdotonta määritellä Schiedamin näytteiden itävyyttä, sitä ennen mahdotonta päättää kauppaa ei ole myöskään saatu vekseliä maksuvaltuutusta”, ja sen saatuani ilmoitin hänelle samaa tietä 7. maaliskuuta: [lainaus saksaksi] ”Söhlen osoitteeseen maksetut satakolmekymmentätuhatta tulleet joka tapauksessa perille, sähköttäkää tarvittaessa Hampuriin. Kaupan p...
Kirjeenvaihto: 

Julius Harffilta

Päivämäärä: 
16.3.1868
16.3.1868 Wasenius sähköttää, että hän on ostanut Schiedamista yhteensä 840 lästiä, jotka vastaavat n. 15 000 tynnyriä, että hän neuvottelee vielä Schiedamissa 300 lästistä, joiden kaupan hän toivoo saavansa päätetyksi tällä viikolla, ja että kaupat on tehty 2 000 tynnyristä, jotka tulevat Ålborgista, ja 1 200:sta, jotka saadaan Koldingista. Olen eilisiltana heti tämän sähkeen saatuani ilmoittanut hänelle samaa tietä, että on erittäin toivottavaa saada mainitut 300 lästiä Schiedamista, sillä ne ovat kuurinmaalaista tavaraa ja siten sopivinta siemenviljaksi täällä Suomessa. Wasenius ilmoitta...
Kirjeenvaihto: 

Adolf Fredrik Waseniukselta

Päivämäärä: 
9.4.1868
H:gissä 9.4.1868 Saamani ilmoituksen mukaan hra Forsberg on ostanut Hampurista: nauriinsiemeniä: keltanauris, aikainen 675 naulaa eli n. 40 leiviskää myöhäinen 900 52 ½ leiviskää 92 ½ leiviskää lantunsiemeniä: Rutabaga 675 naulaa eli 40 leiviskää Altringsham 130 naulaa eli 7 ½ leiviskää 47 ½ leiviskää yhteensä 140 leiviskää Olen sen jälkeen tilannut sähkeitse lisäksi: nauriinsiemeniä, keltanauris, aikainen 675 naulaa eli 40 leiviskää myöhäinen 2 700 naulaa eli 160 leiviskää 200 lantunsiemeniä Rutabaga 1 350 naulaa eli 80 Näin ollen kaikkiaan: nauriinsiemeniä, keltanauris, aikainen1 350 naul...
Kirjeenvaihto: 

Adolf Fredrik Waseniukselta

Päivämäärä: 
10.4.1868
10.4.1868 Hra Forsberg ei ole ottanut vastaan laskua nauriinsiemenistä, vaan merkinnyt laskuun osoituksen, että summa on nostettavissa Hra Halen Söhle & Co:n konttorista, ja yhtiöllä on ohje lähettää lasku sen jälkeen Suomen Pankkiin. Hinta yksiköltä: varhaisen keltanauriin siemenet 50 Hampurin Pankin markkaa 100 naulalta myöhäisen keltanauriin siemenet 50 Hampurin markkaa samalta määrältä lantunsiemenet Rutabaga 70 Hampurin markkaa samalta määrältä ” Altringsham 95 ” ” ” ” Nöyrimmästi A. F. Wasenius    
Kirjeenvaihto: 

Finlands Allmänna Tidning nro 85, 14.4.1868: Viljakaupoista ja viljanhinnoista

Päivämäärä: 
14.4.1868
On tosin arveluttavaa etukäteen sanoa mitään viljan hinnasta Pietarissa purjehduskauden alkamisen jälkeen. Mutta sikäli kuin ulkomaiden viljamarkkinoilta tulleiden uutisten perusteella jotain voi päätellä, viljanhinnan pitäisi edelleen laskea. Hampurissa, joka on Pietarista tilattujen toimitusten tärkein myyntipaikka, odotukset niiden suhteen ovat kevään lähestyessä laskeneet. Voidaankin hyvin odottaa, että jo talven koittaessa tehtyjen suurten sopimusten täyttämisessä tulee ilmenemään jonkinlaisia vaikeuksia, ja että hinta siksi tulee pysymään korkeana laivausten alussa. Luultavasti kuiten...
Paikat: