Cygnaeus, Uno

Cygnaeus, Uno

1810–1888. Filosofian kandidaatti ja maisteri 1836, pappisvihkimys 1837. Venäläisen siirtokunnan pastori Alaskassa. Pappi ja uskonnonopettaja Pietarissa 1846–58. Suomen kansakoulujen ylitarkastaja 1861. Kouluylihallituksen jäsen 1870. Kunniatohtori.

Litteraturblad nro 4, huhtikuu 1860: Kotimaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
1.4.1860
Reseberättelse jemte betänkande, folkskolfrågan af Uno Cygnaeus [Uno Cygnaeuksen matkakertomus sekä kansakouluasiasta esittämä mietintö.]   Tämä Finlands Allmänna Tidningin liitteenä jaettu ja muutenkin virallisesti levitetty julkaisu on jo kaikkien käsissä. Sijoitamme kirjasen otsikon tämän lyhyen kirjallisuuskatsauksemme alkuun pelkästään ilmaistaksemme ilomme siitä, että kansakoulukysymyksessä on sentään jo edetty niin pitkälle, että maassamme on mies, joka on ottanut kansakoululaitoksen perustamisen opintojensa ja elämäntyönsä yksinomaiseksi kohteeksi. Koska kirjanen sisältää pelkästään...
Paikat: 

Litteraturblad nro 11, marraskuu 1860: Ihmiskunnan uudistamisesta lastentarhojen välityksellä

Päivämäärä: 
1.10.1860
Emme ole omasta puolestamme pitäneet soveliaana ottaa vielä mitään kantaa tähän maan lehdistössä virinneen polemiikin aiheeseen, ns. lastentarhoihin; tähän menettelyyn meillä on ollut kaksi syytä: allekirjoittanut ei ensinnäkään ole nähnyt yhtään tuollaista laitosta, ja toiseksi lastentarhojen suurta merkitystä ja arvoa koskevan väitteen kriittinen tarkastelu voitaisiin tulkita epäluottamuksen osoitukseksi miehelle, joka on sangen jalon innostuksen vallassa omistautunut Suomen kansakoululaitoksen järjestämiseen. Mutta kun nyt muukalainen, muuan hra Joseph Paulson, ”opettaja Hänen Keisarilli...
Paikat: 

Litteraturblad nro 1, tammikuu 1861: Vielä pakosta ja vapaudesta työssä

Päivämäärä: 
2.1.1861
Herra Uno Cygnaeus on ottanut vastatakseen huomautukseen, jonka hra Paulssonin [Paulson] uudistushenkistä esiintymistä koskevassa artikkelissa kohdistimme hra C:tä ja P:tä yhdistävään käsitykseen, että lapsi on ohjattava työhön leikin avulla. Valitamme hra C:n takia sitä, että hän on sekoittanut vastaukseensa asioita, jotka eivät siihen kuulu, ja tehnyt tämän sillä tavalla kuin otsikolla ”Ett sjelfförsvar” [Itsepuolustusta] varustetusta kirjoituksesta H:fors Tidningarin 8. numerossa ilmenee. Kun hra C. sanoo hra Paulssonin kyhäystä ”runsastietoiseksi ja valaisevaksi”, tämä voi vain herättää...
Paikat: 

Litteraturblad nro 7, heinäkuu 1862: Hallituksen ohjelma vuodelta 1856

Päivämäärä: 
1.7.1862
Tänä vuonna on julkaistu painettuna ”Kertomus Suomen suuriruhtinaskunnan hallinnosta vuodesta 1855 vuoden 1862 alkuun” . Kertomuksen on laatinut Suomen historiankirjoituksen palveluksessa ansioitunut veteraani Gabriel Rein, jota isänmaan historian ja tilastotieteen tuntemus saa kiittää monista arvokkaista, vaivalloiseen tutkimukseen perustuvista tiedoista ja jonka huulilta yliopiston nuoriso on lähes neljännesvuosisadan ajan saanut isänmaan menneisyyttä koskevan tietämyksensä. Suomea koskevia tilastotietoja ei ole ollut olemassa ennen hänen tähän aihepiiriin kuuluvia töitään. Hra Rein on ny...
Paikat: 

Kansakoulunuudistusehdotus, lausunto senaatin talousosastossa 16.12.1865

Päivämäärä: 
16.12.1865
Senaattori Snellman jätti näin kuuluvan kirjallisen vastalauseen: Opetuksessa kuten kaikessa kasvatuksessa on yhtä turmiollista kuin tunnotontakin, että nuorisoon kokeillaan vielä kiisteltyjä tai kokeilemattomia teorioita. Kasvatuksessa pitää sen sijaan vieläkin tarkemmin kuin muussa yhteiskunnan toiminnassa ottaa ohjenuoraksi kansojen vuosisatojen aikana hankkima kokemus ja vakiintuneet tavat. Kansakoulu on, kirkon opetuksen käytyä sekä tietämyksen että yhteiskuntajärjestyksen kehittyessä riittämättömäksi, kiistämättä tarpeen. Mutta sen kykyä antaa siveellistä kasvatusta ei voi pitää suure...
Paikat: 

Kreivi Berg, käsikirjoitus

Päivämäärä: 
30.12.1874
Tieto kreivi Bergin kuolemasta on helposti ymmärrettävistä syistä herättänyt tässä maassa muistoja menneiltä ajoilta. Sanomalehtien kielenkäytön perusteella näyttää siltä, että mielipide on kumma kyllä muuttunut sen lyhyen vuosikymmenen kuluessa, joka on kulunut kreivi Bergin lähdöstä maan kenraalikuvernöörin paikalta. Sen sijaan ei ole aihetta hämmästellä sitä, että arviot tuon ansioituneen miehen toiminnasta tällä paikalla ovat hyvin epävarmoja. Vasta tulevaisuus voi valaista tuon ajan oloja, joiden tarkasteluun epäilemättä vielä usein palataan. Luotiinhan silloin perusta paljolle, mikä o...
Asiat: